Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine. .xls

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2018. .xls

Obvezne bilješke uz bilancu .xls

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2018.g.

.pdf

I. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018.g., i projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020.g.

.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.siječnja 2017.g. do 31. prosinca 2017.g.

.pdf

Izvještaj Proračuna 01.01.-31.12.2017. g.

.zip

Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020. godine.

.pdf

IV. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018.   2019. GODINE.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.10.2017. 

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

.pdf

Stranica 1 od 7