Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2023.-31.12.2023.g. .zip

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine - razina 22 .zip

 

Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2024.g. .zip

Izmjene i dopune Programa i Odluke o proračunu. .zip

UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE 2024. -2026. .pdf

Programi i Odluka o proračunu za 2023.g. .zip

Polugodišnje izvješće proračuna za 2023.g. .zip

I.  IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTARE IVANIĆ ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU .zip

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE .zip 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine - razina 23 .zip

Stranica 1 od 10