UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE 2024. -2026. .pdf

I.  IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTARE IVANIĆ ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU .zip

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE .zip 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine - razina 23 .zip

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine - razina 22 .zip

ZAKLJUČAK O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2022. GODINI I  PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU .pdf

ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU, ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2023. GODINU .zip

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE .pdf

I. izmjene i dopune Proračuna te Programa vezanih uz Proračun - doneseno na sjednici OV 19.10.2022.  .zip

Stranica 1 od 10