Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2018.g.

.pdf

I. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018.g., i projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020.g.

.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.siječnja 2017.g. do 31. prosinca 2017.g.

.pdf

Izvještaj Proračuna 01.01.-31.12.2017. g.

.zip

Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020. godine.

.pdf

IV. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018.   2019. GODINE.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.10.2017. 

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

.pdf

 Na temelju članka 39. Stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke  

 županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je III. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. ‑ 2019. GODINE.

.pdf

 

Na temelju članka 39. Stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine donijelo je II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. ‑ 2019. GODINE.

.pdf

Stranica 1 od 7