GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE.

.pdf

Konsolidirani financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020.

.xls

Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020.

.pdf

.xls

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18 i 9/20), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici dana 10.12.2020. godine donijelo je Odluku o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021.g. i projekcije proračuna za 2022. i 2023.godinu.

.pdf

.xls

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 01.01. do 30.06. 2020.g

.pdf

.xls

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 4/18 i 9/20), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici dana 10.12.2020. godine donijelo je 2. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020.g. i projekcije za 2021.i 2022.g.

.pdf

.xls

Financijski izvještaj 01.01.2019.-31.12.2019.

.xls

.doc (zip)

Financijski izvještaj Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. godine. .rar (xls)  .pdf

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJEOD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE.

.pdf

.xls

Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine. .xls

Stranica 1 od 8