Temeljem članka 9. st. 1. t. 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2015. g. predlaže Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2016.g.

.pdf  

Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2015. godine predlaže Odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.

.pdf

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ('Narodne novine' br. 87/08., 136/12 i 15/15 ), te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije'

 br. 24/13.), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2014. godine predlaže Odluku o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godine.

 

Odluka o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godine. .pdf

Plan razvojnih programa za 2016. godinu i projekcije za 2017.-2018. godine. .pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. do 31.10.2015.

.pdf

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2015. godine. (.pdf)

Na temelju članaka 6. i 16. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i 15/15) i članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici dana 24.09.2015. donijelo je I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2015.-2017.godine.

.pdf

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ('Narodne novine' br. 87/08., 136/12 i 15/15 ), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije' br. 24/13.), Općinsko  vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici dana 24.09.2015. godine donijelo je prijedlog projekcija Proračuna za razdoblje 2016.-2017.godine Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 109. i 110. Zakona o proračunu  ( 'Narodne novine' br  87/08, 136/12 i 15/15 ), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije' broj 24/13 ) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici dana 24.09.2015. godine usvojilo je polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015.godinu.

.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu.

Izvještaj.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015.

.pdf

Stranica 5 od 7