Općina Kloštar Ivanić

Školska 22
10312 Kloštar Ivanić

Hrvatska

  naša lokacija na karti

OIB: 18133797436
MB: 02741202

Tel:   01 / 2892 341
Fax:  01 / 2892 450
Web: www.klostar-ivanic.hr

adresa elektroničke pošte: [email protected]

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak: 07:30-16:00 

Utorak-Četvrtak: 07:30 - 15:30 

Petak: 07:30 - 15:00 

Uredovno vrijeme rada sa strankama je svaki dan osim četvrtkom od 11:00 - 14:00, ili po dogovoru putem e-pošte ili telefona.

NAČELNIK OPĆINE:

  Željko Filipović
tel: 01 / 2823 154 

email:  [email protected]

 

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:                 

  Sanela Đura, mag.iur.
tel: 01 / 2823 104
email:  [email protected]

 

VIŠI REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE:

  Mateja Šviglin
tel: 01 / 2892 475
email:  [email protected]

KOMUNALNI REDAR:

  Marija Kušar
tel: 01 / 2823 140
email:  [email protected]

REFERENT ZA POSLOVE SAMOUPRAVE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE:

  Lidija Zubatović
tel: 01 / 2892 341
email:  [email protected]

RAČUNOVODSTVENI REFERENT: 

  Vlatkica šilipetar
tel: 01 / 2823 109
email:  [email protected]

REFERENT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO:

  Dejan Dokmanić
tel: 01 / 2345 775
email: [email protected]

REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I PRAĆENJE NABAVE: 

  Katarina Salopek
tel: 01 / 2823 109
email: [email protected]

REFERENT ZA OBRAČUN NAKNADA I DOPRINOSA:

  Lorena Cepetić
tel: 01 / 2892 407
email: [email protected]