Općina Kloštar Ivanić

Školska 22
10312 Kloštar Ivanić

Hrvatska

  naša lokacija na karti

 

OIB: 18133797436
MB: 02741202

Tel:   01 / 2892 341
Fax:  01 / 2892 450
Web: www.klostar-ivanic.hr

 


NAČELNIK OPĆINE:

  Željko Filipović
tel: 01 / 2823 154
email:  nacelnik@klostar-ivanic.hr

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA:

  Sanela Đura, mag.iur.
tel: 01 / 2823 104
email:  sanela.djura@klostar-ivanic.hr
 

REFERENT ZA PRIPREMU SJEDNICA:

  Lidija Zubatović
tel: 01 / 2892 341
email:  lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT:

  Vlatkica šilipetar
tel: 01 / 2823 109
email:  vlatkica.silipetar@klostar-ivanic.hr

KOMUNALNI REFERENT:

  Lorena Cepetić
tel: 01 / 2892 407
email: lorena.cepetic@klostar-ivanic.hr

KOMUNALNI REDAR:

  Marija Kušar
tel: 01 / 2823 140
email:  marija.kusar@klostar-ivanic.hr

REFERENT ZA KOMUNALNU DJELATNOST I GOSPODARSTVO:

  Dejan Dokmanić
tel: 01 / 2345 775
email: dejan.dokmanic@klostar-ivanic.hr

VIŠI REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE:

  Mateja Šviglin
tel: 01 / 2892 475
email:  mateja.sviglin@klostar-ivanic.hr