Čazmatrans Nova d.o.o.

Napomena:

Podaci su preuzeti sa www.cazmatrans.hr dana 01.10.2013. godine.

IVANIĆ GRAD ZAGREB
vrijeme polaska dani vrijeme dolaska
05:30 rd,s 06:10
06:15 rd 06:55
06:45 rd 07:25
07:30 rd,s 08:10
08:15 rd 08:55
09:15 rd 09:55
11:15 rd,s,n 11:55
12:15 rd 12:55
13:15 rd 13:55
14:45 rd,s,n 15:25
15:40 rd 16:20
17:30 rd 18:10
19:15 s,n 19:55

 

IVANIĆ GRAD KUTINA
vrijeme polaska dani vrijeme dolaska
15:40 rd 17:10

 

IVANIĆ GRAD čAZMA
vrijeme polaska dani vrijeme dolaska
06:15 rd,s 06:45
07:10 rd 07:40
09:10 rd 09:40
10:40 rd,s 11:10
11:40 rd 12:10
12:40 rd,s,n 13:10
14:25 rd 14:55
15:10 s,n 15:40
15:40 rd 16:10
16:25 rd 16:55
17:10 rd 17:40
17:40 rd,s,n 18:10
19:15 rd 19:45
21:10 rd,s,n 21:40

 

IVANIĆ GRAD BJELOVAR
vrijeme polaska dani vrijeme dolaska
06:15 rd,s 07:30
07:10 rd 08:25
09:10 rd 10:25
10:40 rd,s 11:55
11:40 rd 12:55
12:40 rd,s,n 13:55
14:25 rd 15:40
15:10 s,n 16:25
16:25 rd 17:40
17:40 rd,s,n 18:55

 

legenda: rd radni dani (ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak)
  s subota
  n nedjelja

Napomena:

Podaci su preuzeti sa www.cazmatrans.hr dana 01.10.2013. godine.