Pozivamo vas na radionice LAG-a „Moslavina“, na kojima će zainteresirani poljoprivrednici biti upoznati s uvjetima prihvatljivosti, procedurama, načinom prijave i dokumentacijom potrebnom za prijavu na 1. LAG Natječaj za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

 

1. Radionica će se održati u Kutini (sala za sastanke gradske tržnice, Tržna 8, Kutina), 28. veljače 2018. godine  od 12,00 sati, za prijavitelje s područja LAG-a koji se nalaze u dijelu Sisačko-moslavačke županije.

2. Radionica će se održati u Garešnici (Gradska vijećnica Grada Garešnice, Vladimira Nazora 22), 1. ožujka 2018. godine  od 11,00 sati, za prijavitelje s područja LAG-a koji se nalaze u dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije.

3. Radionica će se održati u Kloštar Ivaniću (Pučki dom Općine Kloštar Ivanić, Trg svetog Ivana bb), 2. ožujka 2018. godine  od 11,00 sati, za prijavitelje s područja LAG-a koji se nalaze u dijelu Zagrebačke županije.

1. LAG Natječaj za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ objavljen je 22.2.2018.g., a rok za podnošenje prijave projekta na isti biti će od 13.3.2018. do 13.4.2018. godine.

Radionice se organiziraju u suradnji s lokalnim razvojnim agencijama s područja LAG-a. Za sve potencijalne prijavitelje, koji nisu u mogućnosti sudjelovati na radionicama, a žele se prijaviti na LAG Natječaj, te su im potrebne dodatne informacije, mogu kontaktirati LAG zbog dogovora oko termina za konzultacije.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otvorila je natječaj za provedbu Podmjere 4.1 "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba tipa operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - sektor biljne proizvodnje.

To je natječaj čija je svrha podizanje konkurentnosti i stvaranje dodane vrijednosti u biljnoj proizvodnji, posebno apostrofira poželjnost ulaganja u sljedeće sektore: proizvodnja šećerne repe, ratarstvo (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), vinogradarstvo te sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Ostali proizvođaći, iako prihvatljivi, neće moći računati na bodove po sektorskom kriteriju što će im znatno smanjiti šanse za uspješnu prijavu.

Visina potpore ovisi o ostvarenim prihodima/primicima poljoprivrednog gospodarstva.

Osnovni uvjeti prihvatljivosti jednaki su onima iz prošlogodišnjih natječaja podmjere 4.1:

   - prijavitelji moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika dulje od godinu dana i poslovati barem dvije godine (u protivnom su početnici s potporom do 100.000 eura).

   - fizičke osobe (OPG i obrti) moraju biti upisane u RPO godinu dana te plaćati doprinose za mirovinsko i zdrastveno osiguranje.

   - poduzeća moraju imati barem jednog zaposlenika u prethodnoj godini.

 

Ekonomska veličina gospodarstava koja ulažu u sektor vinogradarstva, cvijeća ili ukrasnog bilja mora biti iznad 6.000,00 EUR, a gospodarstva koja ulažu u ostale sektore iznad 8.000,00 EUR.

Jedna od važnijih razlika u odnosu na prošlogodišnje natječaje je svakako visina potpore koja ne može biti veća od zbroja prihoda/primitaka u posljednje tri godine, odnosno maksimalnih 300.000 EUR. Korisnici s manjim prometom moći će tražiti manju potporu.

Novina ovog natječaja je i povrata zajedničkih projekata koji će, ako uključuju 3 i više partnera, donijeti bodovnu prednost prijaviteljima. Bodovnu, ali ne i vrijednosnu, jer će potpora i za partnere biti maksimalno 300.000 EUR. Jedina iznimka su ulaganja u kupnju kombajna i/ili samohodnog čistaća šećerne repe koja će se moći financirati potporama do 600.000 EUR. Dakako, partneri moraju biti vlasnički i upravljački potpuno neovisna poduzeća, te udovoljiti svim uvjetima prihvatljivosti propisanim natječajem.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći 15. ožujka, a završava 16. travnja u 12:00 sati.

Sve detaljne informacije vezane za natječaj možete dobiti od APPRRR-a.

Obavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Kloštar Ivanić da se kao odabranom distributeru za proljetnu  sjetvu u 2018. g. radi kreditiranja nabave poljoprivrednog repromaterijala mogu obratiti :

- JAKOPOVIĆ d.o.o., Lipovec Lonjski 4., Kloštar Ivanić

 

Općina Kloštar Ivanić putem ovlaštenog distributera omogućuje nabavu sjemenskog materijala: kukuruza, ječma, zobi i soje, a također i:

  • umjetnih gnojiva i
  • sredstava za zaštitu bilja.

 

Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 15.000,00 kn.

Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.

 

Potrebne informacije mogu se dobiti na tel:

JAKOPOVIĆ – 2892-515, 2892-200.

Zbog puknuća vodovoda u Ulici Svete Marije, Kloštar Ivanić privremeno će biti obustavljena isporuka vode od 11-16 sati.

Bez vode će biti potrošači u Ulici Stjepana Radića,  te centar Kloštar Ivanića sa pripadajućim ulicama.

Obavještavamo stanovnike Općine Kloštar Ivanić da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. 'Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti'.

Potencijalni korisnici  se mogu registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice za M6 i poveznice za M4.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 12.02.2018. g. ( PONEDJELJAK ) s početkom u 16:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I. kat., Školska 22.

.pdf

Danas su načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave u Zagrebu potpisali ugovore kojima će se sa 647.021.632,44 milijuna kuna kroz Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije. Riječ je o tipu operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.  Sredstva odlaze u 20 županija, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Ugovore je s predstavnicima jedinica lokalne samouprave potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić.

Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih projekata u okviru ove operacije donesena je odluka o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj. Navedenom odlukom povećala su se raspoloživa sredstva potpore sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna čime je čitav niz visokokvalitetnih projekata dobio mogućnost za financiranje. Korisnici – jedinice lokalne samouprave kroz ovu mjeru će poboljšati infrastrukturu na svom području što je vrlo bitno za razvoj manjih naselja. 

Ministar Tomislav Tolušić prisustvovao je  potpisivanju ugovora te tom prigodom izjavio:

„Sredstva iz Programa ruralnog razvoja nisu namijenjena samo za farme, pogone ili poljoprivrednu opremu već i za poboljšanje uvjeta života na ruralnim prostorima. Unapređenje infrastrukture znači unapređenje života stanovnika na selu, bolju međusobnu povezanost i siguran put do njihovog poljoprivrednog zemljišta Čestitam jedinicama lokalne samouprave na dobro pripremljenim projektima te im želim brzu i učinkovitu provedbu.

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede provodi Program ruralnog razvoja u kojem nam je kroz 19 mjera do 2020. na raspolaganju 18 milijardi kuna. Iako je većina mjera Programa ruralnog razvoja usmjerena isključivo investicijama u poljoprivredu, neke od mjera odnose se na poboljšanje ruralne infrastrukture, kao što je mjera 7  “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”. U okviru provedbe mjere 7, u travnju ove godine planira se raspisivanje još dva natječaja, za tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova.

 Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić zajedno sa suradnicima održao je prvi ovogodišnji radni sastanak s načelnicima i gradonačelnicima na kojem je predložen model sufinanciranja kupnje udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Zagrebačkoj županiji te su dane informacije o tome kakvo je trenutno stanje i koji su daljnji koraci po pitanju Plana gospodarenja otpadom, razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb Istok“ te projekta rekonstrukcije javne rasvjete.

Zagrebačka županija sufinancirala bi nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola po modelu sufinanciranja 60 posto vrijednosti dok bi ostalih 40 posto sufinancirali gradovi i općine. Osim županije i grada/općine sporazum o zajedničkom financiranju potpisale bi i škole te bi na taj način knjige postale njihovo vlasništvo.

Temeljem amandmana u proračunu Zagrebačke županije za nabavu udžbenika je osigurano 12 milijuna kuna i s tim iznosom županija može sudjelovati sa 60 posto u nabavi osnovnog paketa udžbenika. Na gradovima i općinama sada je zadatak da izračunaju koliki je to trošak za njihove proračune, a onda zajednički moramo razraditi operativu, prvenstveno na koji način ćemo provesti nabavu“, rekao je župan Kožić dodavši da dio gradova i općina po različitim modelima već sufinancira nabavu udžbenika, a da sada zajednički treba pronaći najisplativiji model. 

Predstavnici gradova i općina upoznati su s predstojećim aktivnostima po pitanju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području županije koje podrazumijevaju izradu Studije izvedivosti, Studije utjecaja na okoliš, idejnog projekta Centra i izradu projektne prijave za EU sufinanciranje. Naime, Zagrebačka županija i Grad Zagreb potpisali su početkom godine Sporazum o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“ kojim je definirano da će se budući Centar nalaziti na području Grada Zagreba. Župan Kožić podsjetio je kako je županija radila na pripremi vlastitog centra, ali promjenom određene regulative i novim Planom gospodarenja otpadom u RH, iz siječnja 2017. to je dužna raditi u suradnji s Gradom Zagrebom.

Govorilo se i o izgradnji širokopojasne infrastrukture kojom bi svim kućanstvima bio omogućen pristup Internetu minimalne brzine 40 MB/s. Uskoro se očekuje objava poziva resornog ministarstva za dostavu projekata koji će se financirati EU sredstvima stoga je župan apelirao na nositelje projekata da poziv dočekaju spremni.

Također, prisutni su informirani da je izrada tender dokumentacije za odabir izvođača radova na projektu RVS - Zagreb Istok u završnoj fazi te da će natječaj biti otvoren čim stigne potvrda od strane Hrvatskih voda i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Vlada RH na posljednjoj je sjednici ovaj više od 700 milijuna kuna vrijedan projekt proglasila strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, a koliko je on značajan za Zagrebačku županiju najbolje govori činjenica da će se njime omogućiti priključak na javni vodoopskrbni sustav za 105.000 stanovnika istočnog dijela županije. Isto tako, prisutni su upoznati o stanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete koju zajednički provode Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija.

 

Članak preuzet sa portala Zagrebačke županije.

Voditeljica: Vedrana Krivec /studirala dizajn nakita na učilištu Profokus/                                                              

Trajanje radionica: održat će se 7 radionica po 2 školska sata /14 sati/

Željeni rezultat: 2 komada nakita po osobi koji ostaju vama                                              Cijena radionica:  200,00 kn /uračunat kompletan materijal/                                             Program radionica:

-  Upoznavanje i uvod u radionicu izrade nakita, povijest izrade chainmaila  - Ideja: Spajanje povijesti , suvremenog nakita i vlastitog izričaja. Odmaknuti se od standardnog i onog ponuđenog svakodnevno.

-  Upoznavanje plana izrade i skice za svaki komad nakita. Materijal koji se koristi upoznajemo kroz njegove tehnike izrade. 

-  Započinjemo jednostavnom izradom „ringova“ koji će biti glavna poveznica za izradu nakita inspiriranog chainmailom.  - Nakon pripreme materijala,  slijedi glavni dio izrade nakita.

-  Nastavak rada na izradi željene forme lanca i spajanje u željene odlike nakita (ogrlica, narukvica...)

-  Nastavak rada i završetak izrade nakita.

Prijavite se do 05.03.2018. na:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/2881-688

Stranica 1 od 92