Temeljem javnog poziva Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije Općina Kloštar Ivanić ostvarila je sufinanciranje radova izgradnje pješačke staze i oborinske odvodnje u Ulici kralja Tomislava u Kloštar Ivaniću u iznosu 250.000,00 kuna.

Po javnom pozivu  za dodjelu sredstava programima/projektima za izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora na području Zagrebačke županije za 2021. godinu Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Općini  Kloštar Ivanić dodijeljeno je 100.000,00 kuna za projekt uređenja dječjeg igrališta u Parku hrvatskih branitelja u Kloštar Ivaniću.

Uz već ranije dobivene ugovore Zagrebačke županije za financiranje projektne dokumentacije (za projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma u Kloštar Ivaniću 98.000,00 kuna i 34.500,00 kuna za projekt uređenja dječjeg igrališta u Parku hrvatskih branitelja u Kloštar Ivaniću) i novčane potpore za organizaciju 18. državne i 23. županijske izložbe autohtonih pasmina konja i konjskih zaprega – Kloštar 2021. u iznosu 30.000,00 kuna ovim putem zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na iskaznoj potpori.

Danas je predan zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela za izgradnju novog objekta DVD-a Kloštar Ivanić, kao prvi korak k ishođenju građevinske dozvole i pristupanju izgradnje samog objekta.

Objekat je proširenje i dogradnja starog, koji je u potpunosti prilagođen za funkcioniranje moderne vatrogasne postrojbe, te su ispunjeni svi uvjeti za uredno obavljanje vatrogasne službe.

Projektnu dokumentaciju financijski je podržala Zagrebačka županija sa 98.000,00 kn, te se nalazi u bazi projekata županije.

Pročelje

Tlocrt prizemlja

Tlocrt kata

Geodetska situacija postojećeg/budućeg stanja

Pozivaju se oštećenici koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu mrazom na poljoprivrednim kulturama, da prijave štetu općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Šteta se prijavljuje isključivo na propisanom obrascu PN u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 29 travnja 2021. godine.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, prijava štete (obrazac PN) dostavlja se isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu:  lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr, a iznimno se može predati u sandučić pošte na ulazu zgrade Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić.

Obrazac prijave .pdf

26. travanj 2021.            -             STARA MARČA, OBREŠKA DONJA I OBREŠKA GORNJA

27. travanj 2021.            -             BEŠLINEC, ČEMERNICA I KRIŽIC

28. travanj 2021.            -             SOBOČANI I PREDAVEC

29. travanj 2021.            -             ŠČAPOVEC I LIPOVEC

30. travanj 2021.            -             KLOŠTAR IVANIĆ

03. svibanj 2021.            -             KLOŠTAR IVANIĆ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.

Rodenticide koji se koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Ministrica Tramišak u Velikoj Gorici uručila ugovore vrijedne 47 milijuna kuna

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/5771/na-prostoru-zagrebacke-zupanije-ugovoreno-europski

Općina Kloštar Ivanić ostvarila je preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 200.000,00 kuna za drugu fazu projekta izgradnje pješačke staze u Ulici kralja Tomislava iz istog natječaja, odnosno iz  javnog poziva za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju.

Preko javnih poziva Zagrebačke županije, Općini Kloštar Ivanić odobreno je sufinanciranje projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati i programa EU za dva projekta: Projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma Kloštar Ivanić u iznosu 98.000,00 kn i za Projekt izgradnje dječjeg igrališta i vježbališta u Parku hrvatskih branitelja u iznosu 34.500,00 kuna.

Također županija je odobrila pokroviteljstvo 18. državne i 23. županijske izložbe autohtone pasmine konja i konjskih zaprega – Kloštar 2021. sa iznosom 30.000,00 kuna

Nakon nekoliko upita stanovnika Općine Kloštar Ivanić, te iskazane zabrinutosti za funkcioniranje općine dok se većina službenika nalazi u samoizolaciji u nastavku vas obavještavamo sa trenutnim aktivnostima u odsustvu službenika.

 • U tijeku su radovi na mjesnom groblju Kloštar Ivanić na izradi novih i sanaciji starih staza, te izgradnji novih grobnih okvira.
 • Sklopljen je Ugovor za produžetak pješačke staze i oborinske odvodnje u ulici Kralja Tomislava u Kloštar Ivaniću (od ul. Josipa Kozarca do ul. Crvenog kipa), te radovi započinju u tijeku ovog mjeseca travnja.
 • Sklopljen je Ugovor za izgradnju dječjeg igrališta i vježbališta u Parku hrvatskih branitelja u Kloštar Ivaniću, kao i za stručni nadzor nad izgradnjom istog. Radovi započinju u ovom mjesecu travnju sukladno projektu, za koji su dobiveni potrebni posebni uvjeti javnopravnih tijela.
 • U tijeku je projektiranje dogradnje i rekonstrukcije zgrade DVD-a Kloštar Ivanić.
 • Sklopljen je Ugovor za održavanje nerazvrstanih cesta, te aktivnosti po njemu započinju u narednom tjednu.
 • Završen je projekt uklanjanja građevine, za objekt starog društvenog doma u Čemernici Lonjskoj na k.č. 192, k.o. Bešlinec, i postupak dobavljanja ponuda će započeti u sljedećem tjednu, i uklanjanje u toku mjeseca svibnja.

Nadzor te upravljanje projektima i radovima u ovom trenutku se vrši elektronskim i telefonskim putem, a po završetku mjera samoizolacije nastavlja uobičajenim putem, bez gubitka vremena i pauziranja radova i projektiranja u međuvremenu.

Uobičajeni radni zadatci se rade od kuće, i za sve upite  i dalje smo na raspolaganju strogo elektronskim putem do završetka mjere samoizolacije.

Jedinstveni upravni odjel od 15.04.2021.g.,u 13:00 zbog mjere samoizolacije radi sa jednim službenikom, te sva komunikacija stranaka mora se obavljati elektronskim putem.

Stranke čiji upit se nužno mora riješiti osobnim dolaskom, moraju se prethodno najaviti na telefon  01 / 2823 109.

KONTAKT PODACI putem kojih možete komunicirati sa svim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela:

 

 

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA:

  Sanela Đura, mag.iur.

email: sanela.djura@klostar-ivanic.hr
 

REFERENT ZA PRIPREMU SJEDNICA:

  Lidija Zubatović

email: lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT:

  Vlatkica šilipetar

email: vlatkica.silipetar@klostar-ivanic.hr

KOMUNALNI REFERENT:

  Lorena Cepetić

email: lorena.cepetic@klostar-ivanic.hr

KOMUNALNI REDAR:

  Marija Kušar

email: marija.kusar@klostar-ivanic.hr

REFERENT ZA KOMUNALNU DJELATNOST I GOSPODARSTVO:

  Dejan Dokmanić

email: dejan.dokmanic@klostar-ivanic.hr

VIŠI REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE:

  Mateja Šviglin

email: mateja.sviglin@klostar-ivanic.hr

LAG "Moslavina" zapošljava 2 stručna suradnika na projektu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Natječaj provodi LAG "Moslavina", te potrebni osnovni stručni uvjeti su:

 • završena visoka stručna sprema
 • poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu, MS Office, Internet.

U obzir dolaze SAMO kandidati sa područa LAG-a Moslavina (Ivanić Grad, Popovača, Garešnica, Čazma, Kutina, Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava, Kloštar Ivanić).

Ostali detalji natječaja nalaze se ovdje.

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana, blagdana optimizma, vjere, nade, ljubavi i obitelji, svim mještanima i mještankama Općine Kloštar Ivanić poručujem da razmišljamo o zajedništvu, miru i svim  ostalim  vrijednostima na kojima želimo graditi sebe i svijet oko nas.

Uskrs je blagdan i poticaj i želja za davanjem sebe drugima, u nadi da ćemo tako spoznati način koji će stvoriti bolji svijet svim ljudima prihvaćajući  toleranciju  kao glavni  preduvjet postizanju toga cilja.

Sretan i blagoslovljen Uskrs svim vjernicima u ime Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog Upravnog odjela ,u želji da ga proslavimo u miru i veselju sa svojim najbližima , šireći mir, ljubav i uzajamno poštovanje.

 

Načelnik Općine Kloštar Ivanić

Željko Filipović

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19“), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/16-10-75, URBROJ: 238-14/78-16-01) i članka 4. st. 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 012-04/15-01-01, URBROJ: 238/14-78-15-01) Upravno vijeće na 31. sjednici održanoj dana­­  25.02.2021. godine donosi

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

u pedagošku godinu 2021./2022. u trajanju od 30 dana

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 • Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi djece predškolskog uzrasta
 • Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu (posebno se naplaćuju: rano učenje stranog jezika, dramsko-scenski program, sportski program)
 • Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2022. napuniti šest godina života)

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 01.04.2021. godine do 30.04.2021. godine* u tajništvu dječjeg vrtića od ponedjeljka do petka od 07:30 do 15:00 sati.

1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

1)             Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)             Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

3)             Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)             Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

5)             Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja

6)             Potvrda o zaposlenosti i radnom vremenu roditelja**

7)             Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu***

2. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primijenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama i prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Roditelji će dobiti šifru pod kojom će njihov zahtjev biti vođen i pod kojom će biti objavljen redoslijed u rezultatima upisa.

3. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 15.05.2021. godine:

v   na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

v   na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

v   slanjem Rješenja o  upisu poštom na adresu podnositelja zahtjeva.

4.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

*temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje podnositelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva

**Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 5)

***Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje (samohrani roditelji), Potvrda o statusu redovnog studenta, Dokaz o zaposlenosti na OPG-u, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece ...

Stranica 1 od 140