Općina Kloštar Ivanić subvencionirati će mjesečne karte prijevoza Zagrebačkim električnim tramvajem redovnim studentima viših škola i fakulteta koji stanuju na području Općine Kloštar Ivanić, a putuju svakodnevno tramvajem na prometnom području Grada Zagreba do mjesta školovanja.

Općina Kloštar Ivanić participirati će u subvencioniranju prijevoza Zagrebačkim električnim tramvajem u iznosu od 13,27 EURA u cijeni mjesečne karte.

Subvencija vrijedi od 01.10.2023. godine do 31.07.2024. godine.

Za ostvarivanje prava studenti su dužni Općini Kloštar Ivanić priložiti potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu, potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice. Potrebnu dokumentaciju moguće je predati osobno u općinskim prostorijama ili putem e-maila: [email protected]

ODLUKA .pdf

 

Općina Kloštar Ivanić subvencionirati će mjesečne ili polumjesečne ili priključne karte prijevoza željeznicom i autobusom redovnim studentima viših škola i fakulteta koji stanuju na području Općine Kloštar Ivanić, a putuju svakodnevno sredstvima javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.

Općina Kloštar Ivanić participirati će u subvencioniranju prijevoza željeznicom i autobusom do iznosa od 13,27 EURA u cijeni mjesečne ili jedne polumjesečne ili priključne pokazne karte.

Subvencija vrijedi od 01. listopada  2023. godine do 31. srpnja 2024. godine.                                

Studenti su dužni priložiti potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu, potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice. Potrebnu dokumentaciju moguće je predati osobno u općinskim prostorijama ili putem e-maila: [email protected]

ODLUKA  .pdf

Na temelju Zaključka Vlade RH od 27. rujna 2023. nastavlja se pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po cijeni mjesečne karte od 9,95 EUR (74,97 kn) omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza. (Napomena: Općina Kloštar Ivanić subvencionira razliku  iznosa sukladno Odluci načelnika od 28.09.2023.)

 

Pilot-projekt provodit će se od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2024. i obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja u 2. razredu redovnih vlakova na području RH.

 

Više o pilot-projektu i ostvarivanju prava na povoljniji prijevoz možete pronaći na https://www.hzpp.hr/povoljnija-putovanja-studenata.

 

Općina Kloštar Ivanić je dana 26.09.2023.g. sklopila Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Kloštar Ivanić sa poduzećem MIVEGRA d.o.o., Ivanić-Grad, Predavčeva 12 na rok od pet (5) godina.

Cjenik .pdf

Opći uvjeti za dimnjačarske poslove .pdf

Prethodna suglasnost na opće uvjete .pdf

Kontakt: g. Mario Iveković 098/323-622

Dimnjačar Ivan Štimac, 091/2566-332

Korisnici prava na novčanu pomoć su djeca, polaznici osnovne i srednje škole u dobi od 6. godine života do 18. godine života te mlađi punoljetnici do kraja 18. godine života, koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić najmanje 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za isplatu.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za potrebe djece školske dobi starosti od 6. do 18. godine života pokreće njegov roditelj/skrbnik/udomitelj, a za potrebe mlađeg punoljetnika starog 18 godina mlađi punoljetnik, podnošenjem zahtjeva za isplatu novčane pomoći Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, u pisanom obliku osobno na urudžbeni Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat,  putem pošte na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić ili elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected]

 

 

Zahtjev za isplatu novčane pomoći može se podnijeti od 8. rujna 2023. do 15. prosinca 2023. godine.

 

Zahtjevu se obvezno prilažu sljedeći dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na novčanu pomoć:

  1. preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu podnositelja zahtjeva
  2. preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu djeteta iz koje je vidljivo da dijete ima prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić najmanje 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva
  3. potvrda o upisu djeteta u školsku godinu 2023./2024. (može se preuzeti iz aplikacije e-Dnevnik)

 

Obrazac zahtjeva za isplatu novčane pomoći može se preuzeti na poveznici.

08.09.2023.g. (PETAK) zatvara se promet u ul. sv. Marije od 08:00 do 20:00 sati radi održavanja blagdana Male Gospe.

Općinsko vijeće je dana 19.10.2022. godine na prijedlog načelnika donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju društvenog doma u naselju Ščapovec i njegovu prenamjenu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja. Nakon donošenja prethodno navedene Odluke Općina Kloštar Ivanić započela je sa radnjama na rekonstrukciji. Nakon izrade projekta i ishođenja potrebnih suglasnosti te završetka postupka javne nabave u svibnju 2023. godine započeli su radovi na objektu.

Izvođač je prije roka završio radove i Općina Kloštar Ivanić je već krajem kolovoza 2023. podnijela Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine.

Sa danom 06.09.2023. izdano je pravomoćno Rješenje – Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine.

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo što su Općina Kloštar Ivanić i Dječji vrtić Proljeće postali bogatiji za još jedan područni objekat, kao i za još jednu vrtićku skupinu koja će boraviti u objektu Ščapovec.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Hvala svima koji su sudjelovali i pridonijeli realizaciji ovog projekata!

 

Danas je prvi dan nove školske godine. Đaci sretan Vam povratak u školu, a posebno prvašićima koji prvi puta sjedaju u školske klupe.

Neka im to  bude nastavak  kreativne igre kroz učenje kao podloga za rast i razvoj. Želim Vam puno novih znanja, prijateljstava, obogaćivanje dječjih umova i međusobnog razumijevanja.

Slušajte učiteljice i učitelje, učite, čuvajte jedni  druge i neka Vam škola bude drugi dom iz koje ćete izaći kao sretna djeca i dobri ljudi.

Roditeljima, svim zaposlenima u školskom obrazovanju želim uspješnu novu, školsku godinu.

Općina Kloštar Ivanić je učenike prvašiće (za 3 razreda - ukupno 53 učenika), prigodno darivala majicama i slikovnicama.

Ujedno Općina izdvaja znatna financijska sredstva za produženi boravak, školu plivanja, nagrade učenicima za ostvarena postignuća. 

Također, izdvajaju se sredstva za stipendije učenika i studenata te za sufinanciranje prijevoza studenata.

Saziva se sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 31.08.2023. ( četvrtak ) s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

 

D n e v n i    r e d:

           

  1. Razmatranje prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Razno.

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Kloštar Ivanić dana 26. kolovoza u večernjim satima.

Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa.

Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta.                                                                                                                               

Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi.

Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Stranica 1 od 164