U četvrtak je u poslovnom krugu Ivakopa izvršena primopredaja novog specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom za sakupljanje otpada, model podvozja Isuzu N2R s modelom nadogradnje Ekomunal zapremine 7,5 m³ proizvođača Tehnix iz Donjeg Kraljevca.

Ivakop je vozilo nabavio putem otvorenog postupka javne nabave na kojem je kao najpovoljniji ponuditelj odabran Tehnix.

Vrijednost vozila je 509.500,00 kn neto, odnosno 636.875,00 kn s PDV-om, a financira se iz kredita koji je Ivakop zaključio s PBZ-om kao poslovnom bankom putem HBOR-ovog programa kreditiranja pod nazivom „Komunalna infrastruktura“ uz kamatu od 2,5% i rokom otplate od 5 godina.

Vozilo će služiti za prikupljanje komunalnog otpada od korisnika, a tijekom slijedeće godine njime će se početi prikupljati biorazgradivi otpad sustavom „od vrata do vrata“ i to u onom trenutku kada se zadovolje i ostali tehničko-tehnološki preduvjeti, a to je isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike, papira i biootpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvor.

Povodom  obilježavanja  Dana  pada  Vukovara , 18.11.2018.(nedjelja) Odbor  za  branitelje  Općine  Kloštar  Ivanić,  Udruga specijalne policije  RIS  i  HVIDRA  Kloštar Ivanić, organiziraju  paljenje  svijeća u Vukovarskoj  ulici u Kloštru Ivaniću u čast Vukovaru- gradu heroju.

Istog dana u 17,00 sati ispred  pučkog  doma u Kloštru  Ivaniću  biti će  okupljanje  svih  zainteresiranih  građana  i  branitelja,  koji će u 18,00 sati u  koloni  predvođeni  ratnom  zastavom  krenuti  iz  centra Kloštra  Ivanića  prema  Vukovarskoj  ulici  na  paljenje svijeća  duž  cijele  ulice u  čast  sjećanja  na  žrtve  Vukovara. 

U 20,00 sati istog dana u pučkom domu u Kloštru Ivaniću, braniteljske Udruge organiziraju domjenak (podjela graha) za sve sudionike i učesnike paljenja svijeća u Vukovarskoj ulici u Kloštru Ivaniću.

Anketa o iskazu interesa poljoprivrednog gospodarstva za navodnjavanjem poljoprivrednih površina u Zagrebačkoj županiji.

.pdf

Temeljem članka 10. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.11.2018. g. donosi  Odluku o listi poticanih struka i zanimanja.

Odluka .pdf

Temeljem članka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.11.2018. g. donosi Odluku o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2018./2019.

Odluka .pdf

HEP ODS d.o.o., Elektra Križ obavještava  da će zbog planiranih radova u mreži Hrvatskog operatora prijenosnog sustava biti privremeno prekinuta isporuka električne energije  dana 04.11.2018. (nedjelja) u vremenu planirano od 07:00 do 14:00 sati.

U prekidu će biti isporuka el. energije u cijelom gradu Ivanić Gradu, Kloštar Ivaniću i većem dijelu naselja Dubrava.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava nositelje prava na nekretnine koje neposredno graniče sa javnim cestama da će započeti sa postupkom evidentiranja cesta, te će moći izvršiti uvid u geodetske elaborate.

Javni poziv .pdf

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH. 

Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno te se projektni prijedlozi podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi  65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Stranica 5 od 107