Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 14.10.2019. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. 

.pdf

Od ponedjeljka 14.10.2019.g. uredi Općine Kloštar Ivanić privremeno se premještaju u dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana, područni objekt DV Proljeće, radi izvođenja radova na zgradi Općine.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama se ne mijenja, kao ni kontakt brojevi.

Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Općine Kloštar Ivanić na adresi Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić

 

Kratki opis projekta:

Projektom energetske obnove zgrade Općine Kloštar Ivanić želi se postići smanjenje potrošnje energije provedbom aktivnosti energetske obnove. Zbog neracionalnog trošenja energenata te nepostojanja ili dotrajalosti dijelova građevine koji direktno utječu na energetsku učinkovitost pristupilo se projektu Energetske obnove zgrade. Izrađena je potrebna dokumentacija te su projektirane mjere koje će rezultirati povećanjem energetske učinkovitost smanjenjem potrošnje energije za grijanje. Projektom su predviđene mjere koje uključuju građevinske, elektrotehničke i strojarske radove čijom će se implementacijom postići projektirani ciljevi ušteda energenata.

 

Ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%)

63,13%.

Izračunom trenutnih emisija CO2 koji se baziraju na temelju referentne potrošnje energenata i vode u objektu izračunato je smanjenje emisije CO2 nakon provedbe projektiranih mjera koje će iznositi 54,20%.

 

Navedeni cilj će se postići kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

 • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima
 • provedba mjera energetske učinkovitosti koji uključuju
 • stručni nadzor građenja,
 • projektantski nadzor,
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 • upravljanje projektom i administracija,
 • promidžba i vidljivost projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta:

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 1.301.600,88 HRK. Od toga 547,006,44 HRK, sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

 

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt je počeo sa provedbom 2018. g. izradom glavnog projekta te je predviđeno kako će sve aktivnosti biti završene u 2020. g. Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je 17. siječnja 2019.

Dana 25. rujna 2019. potpisan je ugovor o izvođenju radova s izvođačem Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, nakon čega je započeta energetska obnova zgrade Općine.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Dejan Dokmanić, referent za komunalnu djelatnost i gospodarstvo; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

I ove godine će se na području Općine Kloštar Ivanić organizirati akcija Zelena čistka u organizaciji LD Srndač.

Zelena čistka će se održati 12.10.2019. (subota) – sa početkom u 09:00, okupljanje u Čemerničkoj ulici na Stočnom sajmu, radi podjela u grupe, rukavica i vreća.

Trajanje čistke je do 14:00 sati kada se organizira prigodni ručak za sve sudionike u Lovačkom domu u Čemernici Lonjskoj.

Nadamo se da ćete se odazvati akciji u što većem broju za čišći i ljepši okoliš.

Prigodom obilježavanja Dana Neovisnosti  Republike Hrvatske,  Općina Kloštar Ivanić će zajedno sa Udrugama hrvatskih branitelja, Odborom za branitelje,  položiti vijenac na spomen obilježje hrvatskim braniteljima u Parku hrvatskih branitelja u Kloštru Ivaniću u (UTORAK)  08. listopada 2019. godine u 10,00 sati.

                                                       Općina Kloštar  Ivanić

Svim stanovnicima Općine Kloštar Ivanić i građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan neovisnosti 8. listopada.

Vjerujemo u napredak i cjelovitu izgradnju Republike Hrvatske i hrvatskog naroda u cjelini.

Hrvatsku s ljubavlju i  ponosom izgrađujemo te se s dužnim poštovanjem sjećamo svih koji su dali svoj život za obranu domovine Republike Hrvatske i hrvatskog naroda.

 

                                                                 OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

S ciljem unapređenje peradarske proizvodnje i podizanja konkurentnosti OPG-ova koji se bave uzgojem peradi, Zagrebačka županija pokrenula je projekt pod nazivom „Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentne peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji“ koji će tijekom 2019. i 2020. godine provoditi stručnjaci Hrvatskog veterinarskog instituta i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt će započeti održavanjem 7 informativnih radionica koje će se održati na području Zagrebačke županije putem kojih će uzgajivači peradi biti informirani o sadržaju projekta i načinu na koji se mogu uključiti u njegovu provedbu.

Informativne radionice će se održati prema slijedećem rasporedu:

 

R. br.

Datum

Lokacija

Vrijeme

1

27. rujna 2019.

Društveni dom Općine Pušća

Kumrovečka 107, 10294 Donja Pušća

10.00 – 13.00 sati

2

30. rujna 2019.

Općinska vijećnica Križ

Trg svetog Križa 5, 10314 Križ

10.00 – 13.00 sati

3

2. listopada 2019.

Općina Rakovec

Rakovec 54, 10347 Rakovec

10.00 – 13.00 sati

4

10. listopada 2019.

Općina Gradec

Gradec 134, 10345 Gradec

10.00 – 13.00 sati

5

14. listopada 2019.

Društveni dom Klinča Sela

Kolodvorska 4, 10450 Klinča Sela

10.00 – 13.00 sati

6

16. listopada 2019.

Društveni dom Vukovina

Stara cesta bb, 10419 Vukovina

10.00 – 13.00 sati

7

18. listopada 2019.

Gradska vijećnica Sveta Nedelja

Trg A. Starčevića 5,  10431 Sveta Nedelja

10.00 – 13.00 sati

Kako bi stekli uvid u trenutno stanje peradarske proizvodnje na području  Zagrebačke županije, pozivamo uzgajivače peradi da ispune anketni upitnik koji je dostupan ovdje i dostave ga u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upitnik će također biti dostupan na informativnim radionicama. .doc

Prema javnom pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije općina Kloštar Ivanić je ostvarila sredstva za tri EU projekta:

 1. Energetska obnova zgrade Općine Kloštar Ivanić u iznosu 327.967,91 kn
 2. Dječji vrtić „Proljeće“ rekonstrukcija i dogradnja u iznosu 1.341.195,56 kn
 3. Rekonstrukcija dijela ulice Čemernica Lonjska u iznosu 83.341,73 kn

Sufinanciranje je odobreno u visini 60% vlastitog učešća u EU projektu sukladno javnom pozivu i indeksu razvijenosti.

Prijave su bile 2. srpnja 2019. po sistemu najbrži prst, te su 6. rujna 2019. donesene odluke o sufinanciranju.

Općina Kloštar Ivanić u suradnji sa Zagrebačkom županijom vrši program kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije kroz mjeru označavanja pasa (mikročipiranja), i u tu svrhu Zagrebačka županija je dodijelila Općini Kloštar Ivanić 10.000,00 kuna.

Dodijeljenim sredstvima Općina Kloštar Ivanić financira stanovnicima Općine Kloštar Ivanić besplatno mikročipiranje pasa koje će vršiti Veterinarska stanica Križ kojoj se mogu obratiti krajnji korisnici.

Općina Kloštar Ivanić subvencionirati će mjesečne ili polumjesečne ili priključne karte prijevoza željeznicom i autobusom redovnim studentima viših škola i fakulteta koji stanuju na području Općine Kloštar Ivanić, a putuju svakodnevno sredstvima javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.

Općina Kloštar Ivanić participirati će u subvencioniranju prijevoza željeznicom i autobusom u iznosu od 200,00 kn u cijeni mjesečne ili jedne polumjesečne ili priključne pokazne karte.

Subvencija vrijedi od 15. rujna  2019. godine do 15. srpnja 2020.

Potvrda o sufinanciranju prijevoza  izdaje se u Općini Kloštar Ivanić radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Za ostvarivanje prava studenti su dužni priložiti potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu, potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice.

Stranica 5 od 123