Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad objavio je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi “UVIJEK UZ VAS” kojeg provodi na području: Ivanić-Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ, a za starije osobe (65+) i odrasle osobe s invaliditetom (18+).
Također, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad objavljen je javni natječaj za pomoćnik/cu u kući.

Javni poziv .pdf

Javni natječaj .pdf

Zbog učestalih prijava građana općine Kloštar Ivanić, a sukladno članku 8. Protokola za postupanje prilikom uklanjanja divljači s površina na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području općine Kloštar Ivanić, obavještavamo Vas da planiramo istjerivanje divljači (lisica i čagalj) s područja gdje je Zakonom o lovstvu zabranjena upotreba vatrenog oružja koje će se održati dana 18. veljače 2024. godine na lokacijama Predavec i Kućni dol s početkom u 9.00 sati.

Općina Kloštar Ivanić, u suradnji s gradom Ivanić-Gradom i općinom Križ, s velikim entuzijazmom ulazi u novu fazu projekta „Zaželi“, nakon uspješno realizirane prve faze projekta. Ovom prilikom Kloštar Ivanić snažno nastavlja pokazivati svoje bogato iskustvo u provođenju socijalnih inicijativa kroz partnerstvo sa susjednim lokalnim jedinicama.

Projekt “Zaželi jednakost za sve” obuhvaća 96 korisnika (54 Ivanić-Grad, 18 Kloštar Ivanić i 24 Križ). Kroz projekt će se zaposliti ukupno 17 osoba (9 Ivanić-Grad, 3 Kloštar Ivanić i 4 Križ) koje će se brinuti o korisnicima, pružajući im neophodnu skrb i podršku u svakodnevnom životu.

Zahvaljujući uspješnom povlačenju sredstava iz europskih fondova, projekt je vrijedan gotovo 800.000 eura i planiran je za sljedeće tri godine. Osim što će pružiti neprocjenjivu pomoć osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, projekt također doprinosi jačanju lokalne zajednice i socijalnoj inkluziji.

Na radnom sastanku koji se održao danas, 7.2.20214. godine, sudjelovala je naša koordinatorica projekta Katarina Salopek uz gradonačelnika Grada Ivanić-Grada Javora Bojana Leša, načelnika Općine Križ Marka Magdića, općinsku koordinatoricu projekta Općine Križ Mariju Vuksan i Sanju Mahovlić Vučinić direktoricu Razvojne agencije “IGRA” Ivanić-Grad.

 

Osnovne informacije o projektu “Zaželi jednakost za sve!”:

Ukupna vrijednost projekta: 792.000,00 eura.

Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027

Postotak sufinanciranja: 100%

Broj korisnika: 96 (54 Ivanić-Grad, 18 Kloštar Ivanić i 24 Križ)

Broj pružatelja usluga: 16 (9 Ivanić-Grad, 3 Kloštar Ivanić i 4 Križ)

Vrijeme trajanja: 36 mjeseci, 7.2.2024. – 7.2.2027.

 

Cilj Projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 96 osoba starijih od 65 godina i odraslih osobama s invaliditetom što će pridonijeti njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Glavna projektna aktivnost pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine po pružatelju usluga, praćenje i kontrolu izvršenih usluga, nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, komunikaciju i vidljivost, upravljanje projektom i administracija i provedba radionica na temu podizanja svijesti za suzbijanje svih oblika diskriminacije.

U narednom razdoblju Općina Kloštar Ivanić će na svojim internetskim stranicama i putem drugih kanala obavještavanja informirati zainteresirane korisnike i pružatelje usluga o načinu izražavanja interesa za sudjelovanje u Projektu.

Zbog učestalih prijava građana općine Kloštar Ivanić, a sukladno članku 8. Protokola za postupanje prilikom uklanjanja divljači s površina na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području općine Kloštar Ivanić, obavještavamo da je planirano istjerivanje divljači (lisica i čagalj) s područja gdje je Zakonom o lovstvu zabranjena upotreba vatrenog oružja koje će se održati dana 11. veljače 2024. godine na lokacijama Predavec i Vinari s početkom u 9.00 sati. 

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate glavnog lovnika LD „Srnadać“ Kloštar Ivanić, gosp. Dalibor Dovranić 091/9104-970.

11. veljače obilježava se Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe.

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine. Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite i neprekidno (365/24/7) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.

Značajke i prednosti broja i Sustava 112 :

- Broj 112 dostupan je 24 sata dnevno, a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka
- Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima
- Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcije ili komunalne službe te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite, kao što su lovci ili ronioci
- Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112, te prijem hitnog poziva na stranim jezicima
- Pozivom na 112 štedi se vrijeme jer jedan poziv praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater na broju 112 nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne službe potrebne u konkretnoj situaciji
- Hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater centra 112 takve pozive ne prespaja.

Pozivom na broj 112 može se pokrenuti:

- akcija traganja i spašavanja na kopnu i moru
- hitni prijevoz zrakom unesrećenog, organa ili tima za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca
- lociranje unesrećenog pozivatelja
- angažiranje nadležnih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite

Svim djelatnicima obuhvaćenim sustavom 112 čestitamo na predanom radu koji svakodnevno s velikom odgovornošću obavljaju i doprinose unaprjeđenju sustava pomoći i upućujemo iskrenu zahvalnost povodom obilježavanja Dana europskog broja 112!

Brošura .pdf

Zbog prespoja novoizgrađene crpne stanice bez vode će u ponedjeljak, 22.1.2024. biti potrošači na području cijele Općine Kloštar Ivanić osim naselja Sobočani.

 

Predviđeno trajanje radova od 8 do 15 h.

U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 21. prosinca 2023., u ovoj isplati jednokratno novčano primanje (JNP) dobit će 791 477 korisnika mirovine, i to:

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 840,00 eura,
  • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 840,00 eura, a već su dostavili dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023.,
  • korisnici mirovine kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili država koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, a već su dostavili dokaz o ukupnom mirovinskom primanju iz inozemstva isplaćenom za mjesec rujan 2023. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u Republici Hrvatskoj, koje ne prelazi iznos od 840,00 eura,
  • korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 840,00 eura.

Za ovu isplatu osigurano je 75.288.440,00 ­­­eura iz Državnog proračuna.

  • Za 101 084 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300,00 eura isplatit će se 160,00 eura jednokratno, i za to je osigurano 16.173.440,00 eura,
  • za 233 632 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435,00 eura isplatit će se 120,00 eura jednokratno, i za to je osigurano 28.035.840,00 eura,
  • za 228 105 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570,00 eura isplatit će se 80,00 eura jednokratno, i za to je osigurano 18.248.400,00 eura,
  • za 139 796 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700,00 eura jednokratno će se isplatiti 60,00 eura, i za to je osigurano 8.387.760,00 eura,
  • Za 88 860 korisnika mirovine koji primaju mirovinu od 700,01 do 840,00 eura jednokratno će se isplatiti 50,00 eura i za to je osigurano 4.443.000,00 eura.

Obavijest HZMO .pdf

Isplata jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024. (za korisnike kojima JNP nije isplaćeno uprosincu 2023.) .pdf

Tiskanica za dostavu podatka o visini inozemne mirovine .pdf

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Općinskog načelnika Željka Filipovića, na 17. sjednici održanoj 08.12.2023. donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Općine Kloštar Ivanić za školsku /akademsku godinu 2023/.2024

Po provedenom postupku temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Kloštar Ivanić, školske/akademske godine 2023./2024., ukupno je dodijeljeno 40 stipendija i to 25  učenicima srednjih škola u  iznosu od 75,00 eura mjesečno  i 15 stipendija studentima u iznosu 115,00 eura.

 

Ovakva  Odluka  Općine Kloštar Ivanić je dokaz o brizi o onima kojima je pomoć potrebna, a isto tako i o onima koji tu pomoć zaslužuju svojim radom i izvrsnim uspjehom u školovanju.

Svečano su potpisani ugovori o stipendiranju dana 27.12. 2023. godine u vijećnici Općine Kloštar Ivanić.

 

Načelnik Željko Filipović stipendistima je zaželio sreću u životu i radu te  uspješno školovanje 

Stranica 5 od 172