Zbog učestalih prijava građana općine Kloštar Ivanić, a sukladno članku 8. Protokola za postupanje prilikom uklanjanja divljači s površina na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području općine Kloštar Ivanić, obavještavamo Vas da planiramo istjerivanje divljači (lisica i čagalj) s područja gdje je Zakonom o lovstvu zabranjena upotreba vatrenog oružja koje će se održati dana 18. veljače 2024. godine na lokacijama Predavec i Kućni dol s početkom u 9.00 sati.