Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.09.2016. godine donosi Odluku o subvencioniranju troškova  prijevoza željeznicom i autobusom studentima s  područja Općine Kloštar Ivanić

Općina Kloštar Ivanić subvencionirati će mjesečne karte prijevoza željeznicom i autobusom redovnim studentima viših škola i fakulteta koji stanuju na području Općine Kloštar Ivanić, a putuju svakodnevno sredstvima javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.

Općina Kloštar Ivanić participirati će u subvencioniranju prijevoza željeznicom i autobusom u iznosu od 100,00 kn u cijeni mjesečne pokazne karte.

Subvencija vrijedi od 01. listopada  2016. godine do 30. lipnja 2017.

Za ostvarivanje prava subvencioniranja prijevoza, studenti su dužni priložiti potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu, potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice. 

Odluka o dodjeli stipendija. .pdf

Konačna lista kandidata. .pdf

Poziv za potpisivanje stipendija. .pdf

OGLAŠENO NA OGLASNIM PLOČAMA,

Web STRANICAMA I OBITELJSKOM

RADIJU

DANA 02.12.2015.

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za dodjelu stipendija

O B A V I J E S T

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2015/16., da su objavljene KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI.

Konačne Liste kandidata  za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 15 učeničkih i 10 studentskih stipendija.

Predsjednik    

Komisije za dodjelu stipendija:

Damir Kašnar, v.r.

 

Studenti:

Kriterij izvrsnosti .pdf

Poticani .pdf

Socijalni kriterij .pdf

 

Učenici:

Kriterij izvrsnosti .pdf

Poticani .pdf

Socijalni kriterij .pdf

OGLAŠENO NA OGLASNIM PLOČAMA,

Web STRANICAMA I OBITELJSKOM

RADIJU

DANA 12.12.2014.

 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za dodjelu stipendija

 

O B A V I J E S T

                           

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2014/15., da su objavljene KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI.

 

Konačne Liste kandidata  za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

 

U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 15 učeničkih i 10 studentskih stipendija.

 

                                                                                                                        Predsjednik    

                                                                                                                        Komisije za dodjelu stipendija:

 

                                                                                                                        Damir Kašnar, v.r.

 

Učenici - izvrsnost

Učenici - poticani

Učenici - socijalni kriterij

 

Studenti - izvrsnost

Studenti - poticani

Studenti - socijalni kriterij

                                                                                                                 OGLAŠENO NA OGLASNIM PLOČAMA,

                                                                                                                 Web STRANICAMA I OBITELJSKOM

                                                                                                                 RADIJU DANA 02.12.2014.

 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za dodjelu stipendija

 

 

                                                                               O B A V I J E S T

                           

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2014/15., da su objavljene LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI.

 

Liste kandidata  za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

 

U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 15 učeničkih i 10 studentskih stipendija.

 

KANDIDATI  MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR KOMISIJI ZA DODJELU STIPENDIJA, U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUČNO

 

                   10. prosinca 2014. do 15,30 SATI.

 

                                                                                                         Predsjednik    

                                                                                            Komisije za dodjelu stipendija:

 

                                                                                                      Damir Kašnar, v.r.

 

REZULTATI:

Studenti - izvrsnost

Studenti - poticani

Studenti - socijalni kriterij

 

Učenici - izvrsnost

Učenici - poticani

Učenici - socijalni kriterij

Načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 21.10.2014. g. donosi Odluku o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2014./2015.

( pdf - dokument )

Načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 21.10.2014. g. donosi Odluku o listi poticanih struka i zanimanja.

( pdf - dokument )

Načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 22.10.2014. donosi Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija.

(pdf - dokument )

 

Načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2014/2015.

( pdf - dokument )

Obrazac za prijavu.

 

Ove školske/akademske godine kandidati koji žele sudjelovati na natječaju, osim prijavnog obrasca (obrazac broj 1.) trebaju ispuniti i prijavu na natječaj (obrazac broj 2.) putem linka.

Kratki popis potrebne dokumentacije.

Stranica 1 od 2