Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.09.2016. godine donosi Odluku o subvencioniranju troškova  prijevoza željeznicom i autobusom studentima s  područja Općine Kloštar Ivanić

Općina Kloštar Ivanić subvencionirati će mjesečne karte prijevoza željeznicom i autobusom redovnim studentima viših škola i fakulteta koji stanuju na području Općine Kloštar Ivanić, a putuju svakodnevno sredstvima javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.

Općina Kloštar Ivanić participirati će u subvencioniranju prijevoza željeznicom i autobusom u iznosu od 100,00 kn u cijeni mjesečne pokazne karte.

Subvencija vrijedi od 01. listopada  2016. godine do 30. lipnja 2017.

Za ostvarivanje prava subvencioniranja prijevoza, studenti su dužni priložiti potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu, potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice.