Sukladno članku 36. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN broj 141/06) čelnik korisnika proračuna obvezan je imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Prema članku 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, broj 70/12) osoba za nepravilnosti odgovorna je za:

  • zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
  • praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  • sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima i
  • suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

 

Osoba zadužena za nepravilnosti:

Sanela Đura, mag.iur.

školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

Tel: 01 / 2823 - 104

Fax: 01 / 2892 - 450

E-mail: [email protected]

Zaključak o određivanju osobe zadužene za nepravilnosti i prijevare (pdf-dokument)