Udruga Bioteka iz Zagreba provodi projekt Girls own STEM čiji je cilj osposobiti 50 srednjoškolki s područja Hrvatske, a posebice onih koje dolaze iz socio-ekonomski slabije razvijenih sredina i okolnosti, za daljnji razvoj karijere i rad u STEM (engl. Science, Technology, Engineering, and Mathematics) području.  

Radom na projektu djevojke će razviti vlastite lokalne projekte kojima će riješiti jedan okolišni, društveni ili ekonomski problem u svojoj lokalnoj sredini, koristeći STEM metode i pristup.  

 

Uz to, djevojke će: 

 • pohađati besplatno višednevno osposobljavanje za rad na projektu u okviru "Girls own STEM“ zimskog kampa u Zagrebu u siječnju/veljači 2023.  
 • dobiti pomoć i mentorstvo te potrebne financije za provedbu svojih projekata 
 • praktičnim radom na projektu upoznati različita STEM polja te lakše odabrati svoj budući fakultet ili STEM karijeru  
 • stvoriti mrežu novih prijateljstava s djevojkama srodnih interesa iz cijele RH 

 

Što tražimo? 

 

 • visoku motiviranost za sudjelovanje na projektu 
 • želju za učenjem i suradnjom 
 • spremnost na ozbiljan višemjesečni rad  

 

Obavezni kriteriji za prijavu djevojaka (potrebno je ispuniti SVE uvjete): 

 • u dobi su od 14 do 18 godina u trenutku prijave  
 • pohađaju trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu bilo gdje na području Hrvatske 
 • mogu predočiti dokaz o odličnom školskom uspjehu iz STEM predmeta u posljednje 2 godine školovanja  
 • visoko su motivirane za STEM, što će pokazati u svom motivacijskom pismu 
 • roditelji/skrbnici/posvojitelji primaju dječji doplatak 

 

Prijave su otvorene do 31.12.2022. godine, a više informacija i Obrazac za prijavu potražite ovdje. 

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 12.12.2022.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 14:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

                                                        D n e v n i    r e d:

 

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Razmatranje prijedloga Programa socijalnih potreba u 2023. g. i donošenje Zaključka,
 3. Razmatranje zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, utvrđivanje prijedloga za isplatu;
 4. Razmatranje zamolbi za oslobođenje plaćanja zaduženja za komunalnu naknadu za 2022. godinu;
 5. Razno. 

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, koji će se održati dana  13.12.2022. godine (UTORAK ) u 14:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić,  I. kat, vijećnica. 

 

                                                          DNEVNI  RED

 

 1. Rasprava o prijedlogu Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima i donošenje Zaključka,
 3. Informacija o Planu vježbi za 2023. godinu Općine Kloštar Ivanić,
 4. Razno

Općina Kloštar Ivanić se prijavila na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. g. Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te ostvarila financijsku potporu u iznosu  82.001,00 kn odnosno 10.883,40 eura za Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Proljeće Područni objekt Livada za novo dječje igralište i ogradu oko istoga. Ukupna vrijednost projekta iznosi 399.589,38 kn, odnosno 53.034,62 te se projektom nabavilo 9 novih fiksnih certificiranih sprava i izgradila ograda u duljini 45 m sa jednokrilnim vratima i zaštitnom MASH mrežom kao zaštitom od pogleda.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 12.12.2022. g.  (PONEDJELJAK) u 16:30 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. g.,
 2. Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. g.,
 3. Programu javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2023. g.,
 4. Programu javnih potreba u sportu u 2023. g.,
 5. Programu javnih potreba u kulturi u 2023. g.,
 6. Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2023. g.,
 7. Programu socijalnih potreba u 2023. g.,

h)   Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2023. g.,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za

2023. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2024.-2025. godinu,

            j)    Programu korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,

                  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog

                  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za

                  2023. godinu

 1. Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u

prostoru za 2023. godinu

 • Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

            m)  Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za

            naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga i  

            donošenje Zaključka,

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj  

            zajednici Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2023. godini i donošenje Zaključka
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti da se financijska sredstva Humanitarnog fonda za stradalnike Domovinskog rata Općine Kloštar Ivanić preusmjere za izgradnju dječjeg igrališta Osnovne škole braće Radića Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o cijeni grobljanskih usluga na mjesnim grobljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 5. Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o projektnom udruživanju Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada i Općine Križ i Kloštar Ivanić radi razvoja projektnih prijedloga turističkih proizvoda za potrebe natječaja Hrvatske turističke zajednice u 2023. godini iz Fonda za projekte udruženih turističkih zajednica i donošenje Zaključka,
 6. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 09.12.2022. g. (PETAK) s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

                                                             D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu I. izmjena Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godina i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija i donošenje Zaključka,
 7. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabava Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 8. Rasprava o prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 9. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 10. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona i donošenje Zaključka,
 11. Rasprava o prijedlogu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 12. Rasprava o prijedlogu Odluke o grobljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 13. Rasprava o prijedlogu Odluke o cijeni grobljanskih usluga na mjesnim grobljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 14. Razno.

LAG „Moslavina“ s međimurskim LAG-ovima surađuje na zanimljivom projektu promocije lokalne kuhinje, koji financira EU. Nazvali smo ga „Dobar tek u Moslavini!“ i, uz drugo, planiramo otisnuti moslavačku kuharicu odnosno prikupiti recepte za tipična moslavačka jela između kojih ćemo odabrati one koji najbolje predstavljaju regiju Moslavinu.

Projekt provodimo u suradnji s iskusnim stručnjakinjama u svojim područjima, književnicom i novinarkom Božicom Brkan (uz drugo, autorica zavičajne čitanke „Oblizeki – Moslavina za stolom“) i etnologinjom i povjesničarkom Slavicom Moslavac (uz drugo, autorica monografije „Etnološki zapisi po Moslavini i širem zavičaju“).

Pozivamo na suradnju sve zainteresirane, profesionalce i amatere, koji smatraju da imaju zanimljiva iskustva i sjećanja na hranu kakva se spremala nekad, u vremenima mama, baka i prabaka, ruralno i urbano, bilo svakodnevno bilo o blagdanima ili obiteljskim i drugim svečanim prilikama, da nam se jave vrijednim sjećanjima o moslavačkom stolu, pričama i recepturama, podacima od koga su ih čuli i gdje su ih kušali, a također i prijedlozima kako bi se te recepture i jela kao predjela, glavna jela ili deserti, mogli kreativno oplemeniti danas u moslavačkoj ugostiteljskoj ponudi.  Osobito vrijednim smatramo jela pripravljena i od tradicionalnih, lokalno uzgojenih namirnica.   

Pozivamo vas da i vi budete dio ove zajedničke, nadamo se lijepe moslavačke priče, pa svoje recepte pošaljite na e-mail adresu LAG-a „Moslavina“ lag.moslavina@gmail.com do 15. siječnja 2023. godine.

Recepte koji budu izabrani i predstavljeni u moslavačkoj kuharici LAG „Moslavina“ nagradit će prigodnim darom.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati dana 07.12.2022. g. (SRIJEDA) s početkom u 15:15 sat, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat. 

 

D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. g. i donošenje Zaključka,,
 2. Rasprava o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. g. i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. g. i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. g. i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 7. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka ,
 8. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona i donošenje Zaključka,
 9. Rasprava o prijedlogu Odluke o grobljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 10. Rasprava o prijedlogu Odluke o cijeni grobljanskih usluga na mjesnim grobljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 11. Rasprava o Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika te donošenje Zaključka,
 12. Razno.

Stranica 6 od 161