Ministarstvo poljoprivrede je u ime Republike Hrvatske Europskoj komisiji podnijelo zahtjev za produljenje roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu.

Europska komisija dozvolila je državama članicama da se rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu može produljiti do 15. lipnja 2020.

Na temelju obavijesti Europske komisije, rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva će se produljiti do 15. lipnja 2020. godine.

Zbog izvođenja radova na regionalnom vodoopskrbnom sustavu – dionica E-2, Vinogradska ulica kod kućnog broja 29, Sobočani, biti zatvorena za promet u periodu od 20.3.2020. do 24.3.2020. u satima od 7.00 do 16.00 te će se za promet vozila koristiti obilazni pravci.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koji će se održati dana 09.03.2020 g. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u izmještenom uredu  Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić- područni objekt vrtića. 

D n e v n i   r e d:

1.Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području  

    prirodnih nepogoda za 2019. Godinu.  

2. Razmatranje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za  

    2020. Godinu.

3. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koji će se održati dana 10.03.2020. g. (utorak)  s početkom u 15:30 sati u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.

                                                  D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama – kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Grad Ivanić-Grad i donošenje Zaključka,
 6. Razno

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Odbora za financije i proračun koji će se održati dana 10.03.2020. g.  (UTORAK) s početkom u 17:00 sati u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.

D n e v n i   r e d :

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić članu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog s liste grupe birača – Jozi Vuković i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o Strategiji upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2019. – 2025. godine i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama – kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Grad Ivanić-Grad i donošenje Zaključka,
 7. Razno

Elektra Križ obavještava cijenjene potrošaće da će zbog radova na rekonstrukciji transformatorske stanice 110/35kV Ivanić Grad u mreži Hrvatskog operatora prijenosnog sustava doći do dužeg prekida u isporuci električne energije 08.03.2020. u nedjelju od 7:30 do 13:30 sati i dana 09.03.2020. u ponedjeljak od 04:00 do 05:00 na području cijele Općine Kloštar Ivanić sa pripadajućim naseljima: Predavec, Križci, Čemernica Lonjska, Bešlinec, Gornja Obreška, Donja Obreška, Stara Marča, Sobočani, Ščapovec, Lipovec Lonjski.

U slučaju olujno nevremena radovi se odgađaju.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, koji će se održati dana  05.03.2020. godine (ČETVRTAK ) s početkom u 8:00 sati u prostorijama Vatrogasne zajednice  Pučkog doma Kloštar Ivanić, I. kat., Trg sv. Ivana 1. 

Dnevni red:

 1. Rasprava o Izvješću o obavljenim aktivnostima iz Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2019. godini i donošenje zaključka,
 2. Obavijest o prijedlogu Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone
 3. Rasprava o prijedlogu Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova i donošenje zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2020. godini i donošenje zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara i donošenje zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Zaključka o popisu lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara i donošenje zaključka,
 7. Rasprava o prijedlogu Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje zaključka,
 8. Rasprava o prijedlogu Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2020. godini i donošenje zaključka,
 9. Rasprava o prijedlogu Obavijesti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara na Internet stranici Općine Kloštar Ivanić i donošenje zaključka,
 10. Rasprava o prijedlogu Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje zaključka,
 11. Informacija o postupanju uz nastalu situaciju s korona virusom,
 12. Razno

Stranica 6 od 131