Učenici - izvrsnost .pdf

Učenici  - poticani .pdf

Učenici  - socijalni kriterij .pdf

Studenti - izvrsnost .pdf

Studenti- poticani .pdf

Studenti - socijalni kriterij .pdf

Saziva se sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, koji će se održati dana  06.12.2021. godine (PONEDJELJAK ) u 14:00 sati u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić. 

DNEVNI  RED:

 1. Rasprava o prijedlogu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o Planu vježbi za 2022. godinu Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 5. Razno

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 07.12.2021. godine (utorak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća.

 D n e v n i  r e d :

 

 1. Aktualni sat 
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje:
 1. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i

obrazovanju u 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

           f)   I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.

                 g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

           g)  I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje

                nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. g.,

                predlagatelj: općinski načelnik

     h) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i        

            projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine,

            predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o  Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje:
 1. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa javnih potreba u sportu u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa javnih potreba u kulturi u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa socijalnih potreba u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i prijedlogu projekcije

      proračuna za razdoblje 2023.-2024. godina,

predlagatelj: općinski načelnik,

            j)   Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,

                  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom

                  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine

                  Kloštar Ivanić za 2022. Godinu

                  predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

 • Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

na području Općine Kloštar Ivanić za projekt „Rekonstrukcija sportskog objekta – izgradnja nasipa streljane“,

            predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga

      Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga,

      predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2022. godini,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvoja sustav civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Razno.

Općina Kloštar Ivanić i ove godine vrši  isplate božićnica umirovljenicima i  nezaposlenima  sa područja Općine Kloštar Ivanić,  putem Hrvatske pošte na njihove kućne  adrese   s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić  i sa mirovinom do 2.500,00 kn., te nezaposlenim osobama koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Ispostave Ivanić Grad do 31. listopada. 2021. godine i koji nisu primatelji novčane naknade.

Ukoliko se isti nalaze u navedenim kategorijama,  a u prethodnoj godini nisi bili na popisu isto  mogu provjeriti  putem telefona na broj 01 2892-341 Općina Kloštar Ivanić do 02.12. 2021. (četvrtak).

                                                                                                                                                                OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Povodom blagdana Svetog Nikole 6. prosinca Sv. Nikola  i Općina Kloštar Ivanić darivati će  djecu   od  jedne do deset godina.

Djeci  koja pohađaju Dječji vrtić Proljeće u Kloštru Ivaniću Sv. Nikola će poslati darove  u vrtić  i darivati  ih prigodnim poklonom.

Zatim će se Sveti Nikola uputiti u školu u Kloštru Ivaniću i darivati  učenike  od prvog do četvrtog razreda i njih razveseliti  slatkim darom.

Pozivaju se roditelji najmlađih mještana Općine Kloštar Ivanić koji NE POHAĐAJU vrtić i nisu polaznici škole u Kloštar Ivaniću da se   jave u Općinu Kloštar Ivanić putem e-pošte: lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr ili   na broj telefona 01 2892 -341 (do 03. prosinca 2021. )  i dostave nam ime djeteta i adresu  kako bi Sv. Nikola i njih mogao obradovati slatkim darom.

 

                                                                                                                                                                   OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 29.11.2021. g.  (PONEDJELJAK) u 15:30 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2021. g.,

 1. II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2021. g.,

 1. II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i

obrazovanju u 2021. g.,

           d)   II. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba u 2021. g.,

           e)    I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g.,

           f)   I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.

                 g.,

           g)  I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje

                nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. g.,

     h) II. Izmjenama i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i        

               projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine,

 1. Rasprava o  Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. g.,
 2. Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g.,
 3. Programu javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2022. g.,
 4. Programu javnih potreba u sportu u 2022. g.,
 5. Programu javnih potreba u kulturi u 2022. g.,
 6. Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2022. g.,
 7. Programu socijalnih potreba u 2022. g.,

h)   Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2022. g.,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za

2022. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2023.-2024. godinu,

            j)    Programu korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,

                  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog

                  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za

                  2022. godinu

 1. Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u

prostoru za 2022. godinu

 • Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

            m)  Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

      4.   Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području

            Općine Kloštar Ivanić za projekt „Rekonstrukcija sportskog objekta – izgradnja nasipa

            streljane“ i donošenje Zaključka,  

      5.   Rasprava o prijedlogu Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića

            Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga i donošenje Zaključka,

      6.   Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj  

            zajednici Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2022. godini i donošenje Zaključka
 3. Razno.

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021/22, da je objavljen PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI.

Prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

Studenti:

Učenici:

KANDIDATI  MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR ODBORU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I DODJELU STIPENDIJA  U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUČNO 03.12.2021.g. DO 14:00 SATI.

29. studeni 2021.            -             STARA MARČA, OBREŠKA DONJA I OBREŠKA GORNJA

30. studeni 2021.            -             BEŠLINEC, ČEMERNICA I KRIŽICI

1. prosinac 2021.            -             SOBOČANI I PREDAVEC

2. prosinac 2021.            -             ŠČAPOVEC I LIPOVEC

3. i 4. prosinac 2021.            -             KLOŠTAR IVANIĆ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.

Rodenticide koji se koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, danas 17.11.2021.učenici osmih razreda  osnovne škole braće Radića iz Kloštra Ivanića, zajedno sa članovima Odbora za branitelje u dopodnevnim satima  zapalili su lampaše u Vukovarskoj ulici u Kloštru Ivaniću   Paljenjem lampaša obilježen je  Dan sjećanja na žrtve Vukovara 1991. godine i Dana pada Vukovara.

Dana 14.11.2021. godine Odbor za branitelje Općine Kloštar Ivanić , te braniteljske Udruge s područja Općine Kloštar Ivanić specijalne policije RIS I HVIDRA povodom Dana pada Vukovara  posjetile su Grad heroj – Vukovar  i odale počast svim poginulim braniteljima u obrani Vukovara i zapalili svijeće u čast sjećanja na žrtve Vukovara.

Udruge su upriličile posjet vodotornju koji je simbol stradanja i otpora grada tijekom Domovinskog rata. Također je obiđen memorijalni centar i groblje na Ovčari, Trpinjska cesta, te crkva Sv. Filipa i Jakova. Posjetom gradu Vukovaru obilježen je  Dan sjećanja na žrtve Vukovara 1991. godine i Dana pada Vukovara.

Stranica 8 od 154