Obavještavamo stanovnike Općine Kloštar Ivanić da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. 'Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti'.

Potencijalni korisnici  se mogu registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice za M6 i poveznice za M4.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 12.02.2018. g. ( PONEDJELJAK ) s početkom u 16:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I. kat., Školska 22.

.pdf

Danas su načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave u Zagrebu potpisali ugovore kojima će se sa 647.021.632,44 milijuna kuna kroz Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije. Riječ je o tipu operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.  Sredstva odlaze u 20 županija, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Ugovore je s predstavnicima jedinica lokalne samouprave potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić.

Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih projekata u okviru ove operacije donesena je odluka o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj. Navedenom odlukom povećala su se raspoloživa sredstva potpore sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna čime je čitav niz visokokvalitetnih projekata dobio mogućnost za financiranje. Korisnici – jedinice lokalne samouprave kroz ovu mjeru će poboljšati infrastrukturu na svom području što je vrlo bitno za razvoj manjih naselja. 

Ministar Tomislav Tolušić prisustvovao je  potpisivanju ugovora te tom prigodom izjavio:

„Sredstva iz Programa ruralnog razvoja nisu namijenjena samo za farme, pogone ili poljoprivrednu opremu već i za poboljšanje uvjeta života na ruralnim prostorima. Unapređenje infrastrukture znači unapređenje života stanovnika na selu, bolju međusobnu povezanost i siguran put do njihovog poljoprivrednog zemljišta Čestitam jedinicama lokalne samouprave na dobro pripremljenim projektima te im želim brzu i učinkovitu provedbu.

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede provodi Program ruralnog razvoja u kojem nam je kroz 19 mjera do 2020. na raspolaganju 18 milijardi kuna. Iako je većina mjera Programa ruralnog razvoja usmjerena isključivo investicijama u poljoprivredu, neke od mjera odnose se na poboljšanje ruralne infrastrukture, kao što je mjera 7  “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”. U okviru provedbe mjere 7, u travnju ove godine planira se raspisivanje još dva natječaja, za tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova.

 Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić zajedno sa suradnicima održao je prvi ovogodišnji radni sastanak s načelnicima i gradonačelnicima na kojem je predložen model sufinanciranja kupnje udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Zagrebačkoj županiji te su dane informacije o tome kakvo je trenutno stanje i koji su daljnji koraci po pitanju Plana gospodarenja otpadom, razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb Istok“ te projekta rekonstrukcije javne rasvjete.

Zagrebačka županija sufinancirala bi nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola po modelu sufinanciranja 60 posto vrijednosti dok bi ostalih 40 posto sufinancirali gradovi i općine. Osim županije i grada/općine sporazum o zajedničkom financiranju potpisale bi i škole te bi na taj način knjige postale njihovo vlasništvo.

Temeljem amandmana u proračunu Zagrebačke županije za nabavu udžbenika je osigurano 12 milijuna kuna i s tim iznosom županija može sudjelovati sa 60 posto u nabavi osnovnog paketa udžbenika. Na gradovima i općinama sada je zadatak da izračunaju koliki je to trošak za njihove proračune, a onda zajednički moramo razraditi operativu, prvenstveno na koji način ćemo provesti nabavu“, rekao je župan Kožić dodavši da dio gradova i općina po različitim modelima već sufinancira nabavu udžbenika, a da sada zajednički treba pronaći najisplativiji model. 

Predstavnici gradova i općina upoznati su s predstojećim aktivnostima po pitanju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području županije koje podrazumijevaju izradu Studije izvedivosti, Studije utjecaja na okoliš, idejnog projekta Centra i izradu projektne prijave za EU sufinanciranje. Naime, Zagrebačka županija i Grad Zagreb potpisali su početkom godine Sporazum o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“ kojim je definirano da će se budući Centar nalaziti na području Grada Zagreba. Župan Kožić podsjetio je kako je županija radila na pripremi vlastitog centra, ali promjenom određene regulative i novim Planom gospodarenja otpadom u RH, iz siječnja 2017. to je dužna raditi u suradnji s Gradom Zagrebom.

Govorilo se i o izgradnji širokopojasne infrastrukture kojom bi svim kućanstvima bio omogućen pristup Internetu minimalne brzine 40 MB/s. Uskoro se očekuje objava poziva resornog ministarstva za dostavu projekata koji će se financirati EU sredstvima stoga je župan apelirao na nositelje projekata da poziv dočekaju spremni.

Također, prisutni su informirani da je izrada tender dokumentacije za odabir izvođača radova na projektu RVS - Zagreb Istok u završnoj fazi te da će natječaj biti otvoren čim stigne potvrda od strane Hrvatskih voda i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Vlada RH na posljednjoj je sjednici ovaj više od 700 milijuna kuna vrijedan projekt proglasila strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, a koliko je on značajan za Zagrebačku županiju najbolje govori činjenica da će se njime omogućiti priključak na javni vodoopskrbni sustav za 105.000 stanovnika istočnog dijela županije. Isto tako, prisutni su upoznati o stanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete koju zajednički provode Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija.

 

Članak preuzet sa portala Zagrebačke županije.

Voditeljica: Vedrana Krivec /studirala dizajn nakita na učilištu Profokus/                                                              

Trajanje radionica: održat će se 7 radionica po 2 školska sata /14 sati/

Željeni rezultat: 2 komada nakita po osobi koji ostaju vama                                              Cijena radionica:  200,00 kn /uračunat kompletan materijal/                                             Program radionica:

-  Upoznavanje i uvod u radionicu izrade nakita, povijest izrade chainmaila  - Ideja: Spajanje povijesti , suvremenog nakita i vlastitog izričaja. Odmaknuti se od standardnog i onog ponuđenog svakodnevno.

-  Upoznavanje plana izrade i skice za svaki komad nakita. Materijal koji se koristi upoznajemo kroz njegove tehnike izrade. 

-  Započinjemo jednostavnom izradom „ringova“ koji će biti glavna poveznica za izradu nakita inspiriranog chainmailom.  - Nakon pripreme materijala,  slijedi glavni dio izrade nakita.

-  Nastavak rada na izradi željene forme lanca i spajanje u željene odlike nakita (ogrlica, narukvica...)

-  Nastavak rada i završetak izrade nakita.

Prijavite se do 05.03.2018. na:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/2881-688

 Obavještavamo građane da će se vršiti raspodjela odjeće i obuće u Kloštar Ivaniću, Pučki dom (prostorije Crvenog križa, iza u dvoru), dana  08.02.2018. godine (četvrtak) u vremenu od 10,00 - 12,00 sati.

Općinski načelnik Željko Filipović pozvan je na svečano potpisivanje ugovora o financiranju za operaciju 7.2.2. "Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta" u provedbi mjere "M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa ruralnom razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., koji će se održati u četvrtak, 08.veljače 2018.g. u 13 sati u kongresnoj dvorani Ministarstva, mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14.

Pozivnica .pdf

Raspisan je natječaj za operaciju 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Iako smo već sa skepsom pratili odmicanje mjeseca siječnja za koji je natječaj najavljen, Agencija za plaćanje je ispoštovala postavljene rokove i jučer raspisala natječaj. Novosti i detalja je mnogo, a u nastavku donosimo pregled ključnih odrednica natječaja koje ne smijete previdjeti želite li uspješno prijaviti projekt. 

Provjerite jeste li prihvatljivi 

Kao što možda već znate, natječaj 6.2.1. namijenjen je poljoprivrednim gospodarstvima koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u sektoru prerade/marketinga/prodaje proizvoda, pružanja usluga, turizma ili tradicijskih i umjetničkih obrta. Svi vi koji već imate rješenje/odobrenje za obavljanje gore spomenutih djelatnosti, ili je ono u postupku izdavanja, na ovome natječaju, nažalost, niste prihvatljivi korisnici, odnosno trebate pričekati ožujak i natječaj 6.4.1.

Uz pokretanje nove djelatnosti, još je nekoliko minimalnih uvjeta kojima kao prijavitelji trebate udovoljiti. Vaše gospodarstvo, ekonomske veličine preko 1.000 EUR, treba biti upisano u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a nositelj OPG-a mora biti upisan u Registar poreznih obveznika i plaćati doprinose po bilo kojoj osnovi najkasnije u trenutku prijave. Od pravnih se osoba zahtijeva da dokažu da su u 2017. godini imali najmanje jednog zaposlenika.

Lokacija vašeg ulaganja mora biti u naselju s najviše 5.000 stanovnika u gradu/općini u kojem je sjedište gospodarstva. Dakle, imate li sjedište u Čakovcu, a želite ulagati u prodaju svojih proizvoda ili turizam u nekom (još nerazvijenom) jadranskom biseru, trebat ćete pronaći druge izvore financiranja. Na koncu, iako vas neće učiniti neprihvatljivim korisnikom, lokacija ulaganja uvelike će uvjetovati i broj bodova koji ćete ostvariti na natječaju (do 20%). Ako je lokacija vašega ulaganja na otoku, u brdsko-planinskom području ili gradu/općini s najnižim indeksom razvijenosti, šanse za prolaz bit će vam znatno veće nego ako ste smješteni u spomenutom središtu Međimurske županije s najvišim indeksom razvijenosti.

Upoznajte se s natječajnim propozicijama

Sada kada znate jeste li prihvatljiv korisnik, vrijeme je za upoznavanje s uvjetima pod kojima Agencija dodjeljuje 375.575 kuna potpore. Prvi zahtjev je imenovanje nositelja nove  djelatnosti. U OPG-u to može biti nositelj ili član, u obrtu (su)vlasnik obrta, a u poduzeću odgovorna osoba. Ta osoba prije kraja projekta te narednih pet godina mora ostati zaposlenik Korisnika, imati plaćene doprinose i živjeti u općini/gradu u kojoj se provodi ulaganje.

Sljedeći uvjet odnosi se na ograničenja iznosa prihvatljivih troškova. To, konkretno, znači da je utvrđeno koliko maksimalno možete potrošiti na pojedine aktivnosti. Tako ćete za izgradnju objekta moći izdvojiti do 5.200kn/m², izgradnju bazena do 3.900kn/m², za opremanje do 1.040kn/m², a za kupnju vozila ili plovila do 150.000 kuna. Iznos troška, dakako, može biti viši od ovih limita, ali se taj ostatak smatra neprihvatljivim pa ćete ga morati samostalno financirati.

Za provedbu projekta predviđeno je maksimalno 36 mjeseci (uz mogućnost produljenja od 12 mjeseci u izvanrednim okolnostima), uz uvjet da provedba mora započeti najkasnije 3 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju. S početkom provedbe moguće je zatražiti i isplatu prvih 187.787 kuna, dok se druga polovina potpore potražuje po provedbi svih aktivnosti. 

Dakle, kao što je najavljeno, novina je mnogo i niz je detalja na koje treba obratiti pozornost već u pripremi projekta. Podnošenje zahtjeva za potporu bit će moguće od 12. ožujka do 23. travnja, što korisnicima ostavlja nešto više od mjesec dana za kvalitetnu pripremu.

 

Više detalja na linku.

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb Istok“ Vlada RH na današnjoj sjednici proglasila je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Projektom RVS Zagreb Istok obuhvaćena je gradnja nove, odnosno, rekonstrukcija postojeće javne vodoopskrbne mreže i pripadajućih objekata na području Dugog Sela, Ivanić-Grada, Svetog Ivana Zeline i Vrbovca te općina Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

„Vladinom odlukom finalizirana je pripremna faza i sada očekujem što skorije raspisivanje natječaja za odabir izvođača radova kako bi krenula i realizacija na terenu. Sama činjenica da će priključak na javni vodoopskrbni sustav biti omogućen za 105.000 stanovnika istočnog dijela županije, najbolje govori o njegovoj važnosti i zahtjevnosti. Naravno, njegova realizacija pridonijet će i gospodarskim aktivnostima, a to će svakako imati pozitivan efekt na zaposlenost i daljnje pozicioniranje Zagrebačke županije kao još privlačnije regije za investiranje“, rekao je župan Stjepan Kožić naglasivši kako je Zagrebačka županija radi potrebe izrade aplikacije za prijavu projekta prva i jedina u Hrvatskoj sva postojeća trgovačka društva, koja na istočnom dijelu Zagrebačke županije obavljaju usluge javne vodoopskrbe i odvodnje spojila u jedno.

Projekt „RVS Zagreb Istok“ će se financirat kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. 

Stranica 8 od 99