Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 30.11.2017.g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, koji će se održati dana 30.11.2017. g. (četvrtak)  s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.  

.pdf

Studenti - izvrsnost .pdf

Studenti - poticana zanimanja .pdf

Studenti - socijalni kriterij .pdf

Učenici - izvrsnost .pdf

Učenici - poticana zanimanja .pdf

Učenici - socijalni kriterij .pdf

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017/2018., da su objavljene LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI.

Liste kandidata  za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić. U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 15 učeničkih i 10 studentskih stipendija.

KANDIDATI  MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR KOMISIJI ZA DODJELU STIPENDIJA, U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUČNO 06. prosinca 2017. do 15,30 SATI.

Na temelju ukazane potrebe saziva se  sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 29.11.2017. g. ( SRIJEDA ) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I. kat., Školska 22.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za dodjelu stipendija koji će se održati dana 27.11.2017. (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.  

.pdf

OBAVIJEST

GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD,

OPĆINSKOG DRUŠTAVA CRVENOG KRIŽA KRIŽ i KLOŠTAR IVANIĆ

 I MJESNOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA NOVOSELEC

 

Obavještavamo građane da ćemo vršiti raspodjelu odjeće i obuće u:

 

 1. IVANIĆ-GRAD, Dom Crvenog križa, Školska bb, 24.11.2017. godine (petak) u vremenu od  09,00 do 11,00 sati

 

 1. KLOŠTAR IVANIĆ, Pučki dom (prostorije Crvenog križa, iza u dvoru), dana  24.11.2017. godine (petak) u vremenu od 10,00 - 12,00 sati

Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u LAG-u – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme

 

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u „Moslavina“ zasniva se na određeno vrijeme, na rok od tri godine (od 1.1.2018. do 31.12.2020.), uz probni rok u trajanju od 6 mjeseci.  Radni odnos zasniva se za potrebe provođenja LEADER mjere iz Programa ruralnog razvoja.

Stručni uvjeti:

 • završena viša ili visoka stručna sprema, (agronomija, ekonomija…)
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu, MS Office, Internet

Ostali uvjeti:

 • radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana na odgovarajućim poslovima
 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
 • sposobnost samostalnog i timskog rada
 • komunikativnost, motiviranost i predanost radu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata, osobito LEADER mjere iz PRR
 • koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
 • sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
 • istraživanje potreba LAG područja,
 • administrativni poslovi te
 • obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
 • preslik uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
 • preslik domovnice

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 20.11.2017. do 4.12.2017. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina s naznakom „Prijava na natječaj – Stručni suradnik u LAG-u „Moslavina“.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a Moslavina (gradovi Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad, te općine Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava i Kloštar Ivanić).

Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, biti će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog. U slučaju prijave većeg broja kandidata, prvo će se obaviti pismena provjera, a nakon toga kandidati koji pokažu najviše znanja, biti će pozvani na individualne razgovore.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika u LAG-u „Moslavini“ objavljen je na web stranicama HZZ-a i na web stranici LAG-a Moslavina (www.lag-moslavina.hr).

Stranica 8 od 93