Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18) općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava dana 08.03.2019. donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2019. godinu.

.pdf

Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18) općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava dana 08.03.2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2019. godinu.

.pdf

Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18) općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava dana 08.03.2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga u području javnih potreba u sportu za 2019. godinu.

.pdf

Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18) općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava dana 08.03.2019. donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.

.pdf

Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18) općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava dana 08.03.2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2019. godinu.

.pdf

Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18) općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava dana 08.03.2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2019. godinu.

.pdf

Drage sugrađanke!

 

Život svakoga od nas inspiriran je ljubavlju, potporom i žrtvovanjem žena – naših majki, supruga, sestara, prijateljica, odgojiteljica, učiteljica, medicinskih djelatnica, suradnica, kćeri, jednim imenom žena.

Vi ste one koje bogatite naše živote i svijet u kojem živimo, zvijezde vodilje svojoj djeci, stoga neka ovaj Dan žena doista bude Vaš praznik.

Zahvaljujući svim ženama na znanju, požrtvovnosti i upornosti kojom pridonose izgradnji boljeg društva, te stvaraju bolje uvjete za kvalitetniji život svih građana, u ime Općinskog vijeća, Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić i mene osobno, čestitam Vam Međunarodni dan žena.

 

                                          NAČELNIK

                              OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

                                     ŽELJKO FILIPOVIĆ v.r. 

Svu ljepotu mažoret plesa i pokreta, u prekrasnim uniformama na 33. državnom prvenstvu  Saveza mažoretkinja i pom pon timova Hrvatske   održanom 2.3.2019. u Garešnici pokazale su Kloštranske mažoretkinje .U konkurenciji   22 tima  i izvedenih 257 koreografija Kloštranske mažoretkinje natjecale su se s 8 koreografija i osvojile 6 medalja.

 

Dječja formacija trio štap -zlatna medalja

Solo štap juniori Jana Bočkaj-srebrna medalja.

Mini formacija štap juniori-  srebrna medalja

Mini formacija batonflag juniori- zlatna medalja

Mini formacija štap seniori -zlatna medalja

Mini firmacija batonflag seniori - zlatna medalja.

Na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić počela je provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom „Nije svaki otpad smeće“.

Ovaj projekt, vrijedan preko pola milijuna kuna, s 85% (438.263,66 kn) sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok su ostatak sredstava osigurali Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar u omjerima proporcionalnima broju stanovnika.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.07.0083 sklopljen je između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 i Grada Ivanić – Grada kao nositelja projekta.

Cilj projekta je podizanje razine svijesti među stanovništvom o važnosti sprečavanja nastanka otpada koji se odlaže na odlagalište kroz mjere odvojenog prikupljanja otpada, ponovnoj uporabi predmeta te prednostima kompostiranja organskog otpada iz kućanstva.

Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci tijekom kojih će se kroz 10 izobrazno – informativnih aktivnosti (distribucija letaka i brošura, 20 radio emisija, 5 javnih tribina, 40-tak radionica u osnovnim školama i vrtićima, izrada aplikacije za pametne telefone, distribucija letaka za strane turiste), stanovništvo upoznati s korisnim učincima odvojenog prikupljanja otpada, ponovne uporabe predmeta i prednostima kompostiranja.

Provođenje  izobrazno – informativnih aktivnosti započelo je 20.02.2019. emitiranjem prve od dvadeset specijaliziranih radio emisija na lokalnom Obiteljskom Radiju Ivanić u kojoj se u šezdeset minuta predstavio projekt i najavila događanja. Tijekom ožujka stanovništvu će biti distribuirana edukativna brošura o kompostiranju te će se provoditi marketinške aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o odvojenom prikupljanju otpada putem radijskih oglasa.

Očekivani rezultat nakon provedbe projekta je porast količina odvojeno prikupljenog otpada za 10%, stvaranje pozitivnih promjena o održivom gospodarenju otpadom i stvaranje osjećaja odgovornosti kod stanovništva za odgovorno zbrinjavanje otpada.

Objava preuzeta sa Ivakop d.o.o.

Općina Kloštar Ivanić  za Dan žena organizira besplatnu kazališnu predstavu u petak 8. ožujka 2019. godine  s početkom u 19,00 sati, u pučkom domu u Kloštru Ivaniću.

Tekst britanskog dramatičara Raya Cooneyja ''Kidaj od svoje žene'' (''Run for your wife'') tekstualno i glazbeno adaptirao je Nino Škrabe pa se londonski takstist John Smith iz originala u jaskanskoj verziji preselio u Zagreb. Dobio je ime Ivan Kovač, vrijeme radnje smješteno je u sredinu 80-ih godina prošlog stoljeća dok su žene od kojih pokušava kidnuti smještene na Trešnjevku i Trnje. Jedna od vjernih supruga postala je Dalmatinka kojoj je idol Mišo Kovač, dok je druga mlada purgerica koja sluša Bijelo dugme.

 

Stranica 9 od 117