Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99, 10/10 i 13/18 – pročišćeni tekst) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2019. godini.

Natječaj .pdf

Obrazac .doc

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana, blagdana optimizma, vjere, nade, ljubavi i obitelji, svim mještanima i mještankama Općine Kloštar Ivanić poručujem da razmišljamo o zajedništvu, miru i svim  ostalim  vrijednostima na kojima želimo graditi sebe i svijet oko nas.

Uskrs je blagdan i poticaj i želja za davanjem sebe drugima, u nadi da ćemo tako spoznati način koji će stvoriti bolji svijet svim ljudima prihvaćajući  toleranciju  kao glavni  preduvjet postizanju toga cilja.

Stoga  svim vjernicima u ime Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog Upravnog odjela ,sretan i blagoslovljen Uskrs u želji da ga proslavimo u miru i veselju sa svojim najbližima , šireći mir, ljubav i uzajamno poštovanje.

 

                                                Načelnik Općine Kloštar Ivanić

                                                             Željko Filipović

Jučer, 16.04. organiziran je prvi partnerski sastanak za program „Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke“, na kojem su sudjelovali partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje gđa. Andreja Tuđa Šantek, Centar za socijalnu skrb gđa.Martina Cuvaj, Grad Ivanić-Grad zamjenik gradonačelnika g. Željko Posilović, Općina Kloštar Ivanić načelnik g.Željko Filipović, Općina Križ načelnik g.Marko Magdić. Na sastanku je bilo riječi da je 17.01. potpisan Ugovor UP.02.1.1.05.0246 za program „Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke“ kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.702.407,78 kn. Do sada kroz program smo nabavili sredstva za rad i za osobnu higijenu korisnika, zaposlili smo voditeljicu i 6 žena koje će kroz 24 mjeseca obilaziti 30 korisnika i pružati besplatnu uslugu pomoći u kući osobama starije životne dobi, osobama s invaliditetom, nemoćnim i bolesnim osobama koje iz nekog razloga nisu u mogućnosti obavljati kućanske poslove. Sada smo u zadnjoj fazi dogovora oko  tiskarskih materijala, te nam u ovom mjesecu predstoji izrada i prvog izvještaja.         

Koordinatorica i voditeljica napomenule su da su žene zaposlene od 01.04., te da su u stalnom kontaktu sa ženama te da se program odvija na obostrano zadovoljstvo i žena i korisnika.

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ivanić-Grada na sjednici održanoj 05. travnja 2019. donijelo je rješenje o određivanju biračkih mjesta.

Rješenje .pdf

Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „referenta za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić po raspisanom oglasu objavljenom putem nadležne službe za zapošljavanje i web stranica Općine Kloštar Ivanić sa danom 01.04.2019., objavljuje slijedeći poziv na testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto "referenta za obračun naknada i doprinosa" u Jedinstveni upravno odjel Općine Kloštar Ivanić.

Poziv .pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država, koji će se održati dana 17.04.2019. g. ( SRIJEDA ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. 

.pdf

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na  14. sjednici održanoj­­­­­­­­ 06.03.2019. godine

 

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2019. / 2020. u trajanju od 30 dana

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

  • Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi djece predškolskog uzrasta
  • Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu  (posebno se naplaćuju: rano učenje stranog jezika, dramsko scenski program, sportski program)
  • Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2020. napuniti šest godina života)

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 01.04.2019. do 30.04.2019. godine* u tajništvu dječjeg vrtića od ponedjeljka do petka između 07:30 do 15:30 sati.

 

  1. 1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 

1)             Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)             Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

3)             Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)             Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

5)             Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja

6)             Potvrda o zaposlenosti kao i radnom vremenu roditelja**

7)             Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu***

 

  1. 2. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primijenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama i prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Roditelji će dobiti šifru pod kojom će njihov zahtjev biti vođen i pod kojom će biti objavljen redoslijed u rezultatima upisa.

 

  1. 3. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 15.05.2019. godine:

v   na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

v   na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

v   slanjem Rješenja poštom na adresu podnositelja zahtjeva.

 

4.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

KLASA: 601-02/19-03/21

URBROJ:238-14/78-19/01

 

U Kloštar Ivaniću, ­­06.03.2019.

Predsjednik Upravnog vijeća:  Nenad Kukec

 

*temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje podnositelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva; iz tog razloga rok za prijave skraćen je na petnaest dana.

**Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 6)

***Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje (samohrani roditelji), Potvrda o statusu redovnog studenta, Dokaz o zaposlenosti na OPG-u, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece ...

Zainteresirani birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta.

Posebno se pozivaju pripadnici nacionalnih manjina koji će napuniti 18 godina života od dana stupanja na snagu Odluka Vlade RH o raspisivanju izbora  do dana održavanja izbora, da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti prema mjestu svog prebivališta.

Zahtjev za dopunu ili ispravak podataka u registru birača može se podnijeti svakim radnim danom u radno vrijeme Ureda od 07,00-15,00 sati zaključno do srijede 24. travnja 2019. na sljedećim lokacijama:

 

 

ISPOSTAVA

ADRESA

OSOBA OVLAŠTENA ZA    REGISTAR BIRAČA

BROJ TELEFONA, E-MAIL ADRESA

ISPOSTAVA DUGO SELO

Dugo Selo, Josipa Zorića 1

Snježana Sabljak

01/2753-208                       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ISPOSTAVA IVANIĆ GRAD

Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1

Štefica Vulama

01/2831-160                Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ISPOSTAVA JASTREBARSKO

Jastrebarsko, Ulica Vlatka Mačeka 2

Helena Lončar

01/6284-464                                       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ISPOSTAVA SAMOBOR

Samobor, Trg kralja Tomislava 5

Cvetka Radulović

01/3378-243                                      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA

Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12

Branka Mužar

01/2060-489                                               Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

Marija Hrvoić

01/6254-029           Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                 

ISPOSTAVA VRBOVEC

Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9

Mladena Sesvečan

01/2791-122                                        Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ

Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1

Dubravko Iveković

01/3350-638                                             Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Objava .pdf

Stanovnicima Općine Kloštar Ivanić o održavanju besplatne edukacije za laike-građane za korištenje automatskih vanjskih defibrilatora (AVS)  sa osvrtom na pružanja prve pomoći, te osnova održavanja života.

Edukaciju će provoditi  nacionalni instruktori za provođenje  tečaja osnovnih  mjera  održavanja  života odraslih  uz  upotrebu  automatskih vanjskih  defibrilatora,  koja će se održati  25.04. 2019. (četvrtak) u pučkom domu u Kloštar  Ivaniću  s početkom u 18,00 sati.  

Pozivaju se svi zainteresirani građani da prisustvuju edukaciji i steknu znanje i vještine pružanja pomoći primjenom

(AVD) a time  i priliku da se spasi život drugoj osobi.

Stranica 9 od 120