Obzirom da je većina gospodarstva sa područja općine Kloštar Ivanić, na kojima se drže svinje, svrstana su u kategoriju „1“, odnosno ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima, Općinski načelnik Željko Filipović uz podršku Fonda za poljoprivredu organizira podjelu spužvi za izradu dezbarijera.                               

Gospodarstvima koja drže svinje i  svrstana su u kategoriju „1“ zabranjeno je:

a) premještanje živih svinja, osim izravno u klaonicu

b) klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu.

2. Iznimno od stavka 1. a) ovoga članka, premještanje svinja dozvoljeno je po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja provedenog unutar 24 sata prije premještanja. Klinički pregled nije potrebno provoditi ako se svinje premještaju izravno na klaonicu.

3. Iznimno od stavka 1. b) ovoga članka klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu dozvoljeno je po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja. Posjednik je dužan klanje za osobnu potrošnju na gospodarstvu najaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najmanje 72 sata prije provedbe istoga. Klinički pregled za predmetno gospodarstvo vrijedi sedam dana od dana pregleda.

Navedeno iziskuje i određene financijske izdatke te se Općina Kloštar Ivanić uključila u provođenje biosigurnosnih mjera na način da će posjednicima svinja osigurati potrebne spužve za izradu dezbarijera kako bi posjednici svinja udovoljili uvjetima za svrstavanje u višu kategoriju i kako prilikom predstojeće svinjokolje ne bi imali navedenih poteškoća.

STOGA SE MOLE SVI POSJEDNICI SVINJA SA PODRUČJA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ DA SE ČIM PRIJE JAVE U IZMJEŠTENI URED OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ, TRG SV. IVANA 1, DVORIŠTE PUČKOG DOMA KLOŠTAR IVANIĆ – PODRUČNI OBJEKT VRTIĆA, ILI NA TEL: 01/ 2892-341 KAKO BI SE ČIM PRIJE ORGANIZIRALA PODJELA SPUŽVA ZA IZRADU DEZBARIJERA. 

 

                                                                            OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Povodom  obilježavanja dana  Svih svetih i Dušnog dana , 31.10.2019. (ČETVRTAK)  s početkom u 11,30 sati  biti će polaganje vijenca na centralnom križu  i paljenje svijeća  na grobovima na  groblju u Kloštru Ivaniću za sve poginule i umrle hrvatske branitelje.

Odbor za branitelje Općine Kloštar Ivanić , zajedno sa udrugama proizašlim iz domovinskog rata  s područja Općine Kloštar Ivanić  i predstavnicima općine , obići će i sva druga groblja na kojima su pokopani poginuli i umrli hrvatski branitelji s područja  općine  dana  30. 10. 2019. (SRIJEDA)

- groblje Stara Marča,  09,30  sati

- groblje Bešlinec,        09,45  sati

- groblje Sobočani ,      10,00  sati

- groblje Caginec,         10,15  sati

 

Obilasku se mogu priključiti svi građani koji to žele. 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 29.10.2019. godine (utorak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat..

Materijali .rar

MISA ZADUŠNICA ZA POGINULE  BRANITELJE 65. SAMOSTALNE  BOJNE ZNG I DRUGIH  POSTROJBI OTOKA IVANIĆ.

Župna crkva Uznesenja BLAŽENE  DJEVICE  MARIJE KLOŠTAR  IVANIĆ, 26. listopada  2019. U 11 sati.

Misu predvodi msgr.Juraj Jezerinac biskup u miru vojnog ordinarijata.

PROTOKOL 27.MISE ZADUŠNICE ZA POGINULE I UMRLE BRANITELJE „OTOKA IVANIĆ“

10,15 do 10,30h

OKUPLJANJE U PARKU HRVATSKIH BRANITELJA U KLOŠTAR IVANIĆU

10,30 sati

POLAGANJE VIJENACA I PALJENJE SVIJEĆA NA SPOMEN OBILJEŽJU BRANITELJA

11,00 sati

POČETAK MISE ZADUŠNICE U ŽUPNOJ CRKVI SV. MARIJE KLOŠTAR IVANIĆ

12,30 sati

POSJET SPOMEN SOBI BRANITELJA

13,00sati

ZAJEDNIČKI DOMJENAK U SALI PUČKOG DOMA

KLOŠTAR IVANIĆ

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 25.10.2019. g. (PETAK) s početkom u 15:00 sati u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1., dvorište pučkog doma Kloštar Ivanić, područni objekt vrtića. 

.pdf

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 23.10.2019. ( srijeda ) s početkom u 18,00 sati u trenutno izmještenim prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.  

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za branitelje, koji će se održati dana 18.10.2019. (PETAK) s početkom u 15:30 sati u prostorijama trenutno izmještenih ureda Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma – područni objekt vrtića.

.pdf

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 15.10.2019. godine, KLASA: 320-01/19-01/02, URBROJ: 238/14-02-19-7, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2019. g.

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za jesensku sjetvu  u 2019. godini, slijedećih kultura:

 • pšenica, ječam, tritikale, zob, djeteline i DTS.

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

3. Iznos kredita: 50.000,00 kn.

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 4.000,00 kn.

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 01.09.2020. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

7. Natjecati se mogu dobavljači – fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

8. Obvezni sadržaj ponude:

 • naziv, adresa, žiro- račun i OIB ponuditelja
 • izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerena kopija)
 • originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama (obrazac)
 • podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
 • potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
 • izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac)
 • izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru,

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac)

-     izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po

      korisnicima OPG-ima (obrazac) 

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje jesenske sjetve u

            2019. godini

 1. Rok za dostavu ponuda: 25.10.2019.g., do 15,00 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić (zbog radova privremeno izmješten ured Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić na Trg Sv. Ivana 1 – dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića).
 2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 25.10.2019. u 15,00 sati u izmještenom uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, Trg Sv. Ivana 1 – dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
 3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 8,00 – 13,00 sati i na tel. 01/2823-104.

Natječaj .pdf

Jedna od najvećih akcija koju Hrvatski Crveni križ provodi od 1973. godine je sabirna akcija “Solidarnost na djelu”. Tradicionalno je u listopadu provode sva društva Hrvatskog Crvenog križa. U akciji se prikupljaju odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra.

Tako i GDCK Ivanić – Grad na svoja tri područja Grad Ivanić – Grad, Općina Kloštar Ivanić i Križ sutra organizira prikupljanje odjeće, obuće, hrane, novaca i drugih materijalnih dobara.

Naša skladišta će biti otvorena i dežurati u Ivanić-Gradu, Školska bb, u vremenu od 13.00 do 16.00 sati, u prostoru CK u Kloštar Ivaniću, Trg Svetog Ivana bb, u vremenu od 15.00 do 18.00 sati, i u prostoru CK u Križu Zagrebačka 8, u vremenu od 15.00 do 18.00 sati

Hvala Vam svima na odazivu

Stranica 12 od 131