Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 24.01.2022. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

 1. Odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2022. godini temeljem raspisanog natječaja, i donošenje Zaključka,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka
 4. Rasprava o izvršenju po pojedinim mjerama Program potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2021. g. i donošenje Zaključka
 5. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 20.01.2022. g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 D n e v n i   r e d :

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o granicama naselja na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o granicama mjesne samouprave i donošenje Zaključka,
 5. Informacija o prijedlogu/peticiji grupe birača za izmjenu Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga
 6. Razno

Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati dana 20.01.2022. g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:30 sati.

 D n e v n i    r e d:

 

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 418372, 4251/2, 4251/3, 4251/4, 4339/5, 4339/6 i 4363/2 sve u k.o. Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o granicama naselja na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o granicama mjesne samouprave i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Odluke o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanja naselju Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 7. Rasprava o prijedlogu Odluke o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanja naselju Lipovec Lonjski i donošenje Zaključka,
 8. Rasprava o prijedlogu Odluke o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanja naselju Čemernica Lonjska i donošenje Zaključka,
 9. Rasprava o prijedlogu Odluke o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanja naselju Bešlinec i donošenje Zaključka,
 10. Rasprava o imenovanju direktora trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. i donošenje Zaključka,
 11. Razno.

Objavljene autobusne linije, vozni redovi i cjenici

Stanovnici Zagrebačke županije od 1. siječnja 2022. godine imat će dostupniju uslugu javnog prijevoza na autobusnim linijama unutar Zagrebačke županije, odnosno veći broj linija i polazaka, bolju povezanost ruralnih područja te usklađenost s ostalim oblicima prijevoza, prvenstveno s međužupanijskim linijama i vlakom.

Nakon što je početkom prosinca Zagrebačka županija sklopila 90 milijuna kuna vrijedne dvogodišnje ugovore sa šest prijevoznika*, sada su objavljeni vozni redovi i cjenici za svih 60 definiranih autobusnih linija u šest zona koji su dostupni klikom na  JAVNA USLUGA PRIJEVOZA PUTNIKA.

Za područje općine Kloštar Ivanić, Križ i grada Ivanić-Grada prijevoz putnika na županijskim linijama obavljaju prijevoznici:

 

 • Čazmatrans Promet d.o.o., na linijama:

 

703                Dugo Selo –  Martin Breg – Lupoglav – Kloštar Ivanić – Ivanić Grad

711                Dubrava – Ivanić Grad

733                Ivanić Grad – Sobočani – Ivanić Grad

Cjenik karata po zonama

     •       Maluks promet d.o.o., na linijama:

800                Vezišće – Križ – Ivanić Grad

801                Prevlaka – Kloštar Ivanić

803                Dubrava – Obreška – Ivanić Grad

806                Tarno – Kloštar Ivanić

Cjenik karata po zonama

Preuzeto sa web  stranice Zagrebačke županije

Popis .pdf

Svim svojim mještankama i mještanima i svim ljudima dobre volje, u svoje ime, i djelatnika Jedinstvenog Upravnog odjela, želim miran i sretan Božić. 

Želim vam ponajprije dobro zdravlje i da se u ovo blagdansko vrijeme oko vas i vašeg obiteljskog stola okupe članovi vaše obitelji i bliski prijatelji,  a da vam godina koja nam dolazi donese puno poslovnog i osobnog uspjeha

 

Sretan Vam Božić!

Uspješna i zdrava Nova 2022. Godina.

U prilogu se nalazi odgovor predsjednika općinskog vijeća potpisnicima peticije .pdf

DAN

DATUM

MJESTO DARIVANJA

ADRESA

VRIJEME

PLANIRANI BROJ DDK

Ponedjeljak

20.012.2021.

Križ

Novoselec

Pučki dom

Vatrogasni dom

08,00-11,00

12,30 – 15,30

30

20

Utorak

21.12.2021.

Kloštar Ivanić

Graberje

Pučki dom

Restoran INA Naftaplin

08,00-11,00

12,30 – 15,00

15

20

Srijeda

22.12.2021.

Ivanić – Grad

Spomen dom, Vulinčeva 30

08,00-16,00

 

130

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu  2021./2022. .xls

Obaviještavamo građane u socijalno zaštitnoj potrebi, djecu čiji su roditelji u socijalnoj potrebi, osobe s invaliditetom i osobe preko 90. godina života na području Općine Kloštar Ivanić da će se božićno - novogodišnji paketi dijeliti u vremenu od 10.12. do 13.12.2021.

Stranica 7 od 154