Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN  20/18, 115/18, 98/19, 57/22), Općina Kloštar Ivanić izlaže na javni uvid prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području. Uvid u Prijedlog može se izvršiti u prostorima Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić – I. kat, u razdoblju od 27. studenog do 12. prosinca 2023. godine, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice ( rubrika/poveznica https://www.klostar-ivanic.hr/ ). Zainteresiranim stranama ovo može biti praktično, budući da usporedno s pregledom Prijedloga mogu popratiti i druge izvore relevantne za problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (preglednik ARKOD-a, portali katastar.hr, uredjenazemlja.hr itd.).

 

Pisane prigovore ili primjedbe na Prijedlog moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida.

DOKUMENTACIJA .ZIP