Obavještavamo građane da će se vršiti raspodjela odjeće i obuće u:

 

  1. KRIŽ, Zagrebačka 7 u novom prostoru (prostorije do matičnog ureda), dana  21.11.2018. godine (srijeda) u vremenu od 11,00 - 13,00 sati, i nadalje svake sljedeće srijede

 

  1. KLOŠTAR IVANIĆ, Pučki dom (prostorije Crvenog križa, iza u dvoru), dana  22.11.2018. godine (četvrtak) u vremenu od 10,00 - 12,00 sati

 

  1. IVANIĆ-GRAD, Dom Crvenog križa, Školska bb, 23.11.2018. godine (petak) u vremenu od  09,00 do 11,00 sati

 

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se u ponedjeljak, 26. studenog 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Poziv na testiranje .pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 22.11.2018.(SRIJEDA ) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

.pdf

 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je 16.11.2018. prema Zahtjevu za isplatu predujma Općini Kloštar Ivanić iznos od 1.132.987,50 kuna  za projekt iz natječaja za provedbu Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  za projekt Rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska.

Zahtjev za potporu je podnesen 04.11.2016. na prvi natječaj za navedenu Mjeru.

Radovi su započeli u siječnju 2018. te završeni u svibnju 2018.

Odluka o dodjeli sredstava je izdana 08.11.2018., te je  13.11.2018.  izdana Odluka o isplati predujma.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 15. studenog 2018.  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihova poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom. 

Ukupna alokacija Poziva je 200.000.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:

  • najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
  • najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
  • najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
  • najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

 

Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga. Nakon što budu ocijenjeni svi podneseni projektni prijedlozi, za sufinanciranje će biti predloženi oni projekti koji će ostvariti najveći broj bodova prema kriterijima ocjene kvalitete, neovisno o redoslijedu zaprimanja, a u granicama ukupne alokacije Poziva.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 21. studenog 2018. godine u 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine u 11:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

U četvrtak je u poslovnom krugu Ivakopa izvršena primopredaja novog specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom za sakupljanje otpada, model podvozja Isuzu N2R s modelom nadogradnje Ekomunal zapremine 7,5 m³ proizvođača Tehnix iz Donjeg Kraljevca.

Ivakop je vozilo nabavio putem otvorenog postupka javne nabave na kojem je kao najpovoljniji ponuditelj odabran Tehnix.

Vrijednost vozila je 509.500,00 kn neto, odnosno 636.875,00 kn s PDV-om, a financira se iz kredita koji je Ivakop zaključio s PBZ-om kao poslovnom bankom putem HBOR-ovog programa kreditiranja pod nazivom „Komunalna infrastruktura“ uz kamatu od 2,5% i rokom otplate od 5 godina.

Vozilo će služiti za prikupljanje komunalnog otpada od korisnika, a tijekom slijedeće godine njime će se početi prikupljati biorazgradivi otpad sustavom „od vrata do vrata“ i to u onom trenutku kada se zadovolje i ostali tehničko-tehnološki preduvjeti, a to je isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike, papira i biootpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvor.

Povodom  obilježavanja  Dana  pada  Vukovara , 18.11.2018.(nedjelja) Odbor  za  branitelje  Općine  Kloštar  Ivanić,  Udruga specijalne policije  RIS  i  HVIDRA  Kloštar Ivanić, organiziraju  paljenje  svijeća u Vukovarskoj  ulici u Kloštru Ivaniću u čast Vukovaru- gradu heroju.

Istog dana u 17,00 sati ispred  pučkog  doma u Kloštru  Ivaniću  biti će  okupljanje  svih  zainteresiranih  građana  i  branitelja,  koji će u 18,00 sati u  koloni  predvođeni  ratnom  zastavom  krenuti  iz  centra Kloštra  Ivanića  prema  Vukovarskoj  ulici  na  paljenje svijeća  duž  cijele  ulice u  čast  sjećanja  na  žrtve  Vukovara. 

U 20,00 sati istog dana u pučkom domu u Kloštru Ivaniću, braniteljske Udruge organiziraju domjenak (podjela graha) za sve sudionike i učesnike paljenja svijeća u Vukovarskoj ulici u Kloštru Ivaniću.

Anketa o iskazu interesa poljoprivrednog gospodarstva za navodnjavanjem poljoprivrednih površina u Zagrebačkoj županiji.

.pdf

Temeljem članka 10. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.11.2018. g. donosi  Odluku o listi poticanih struka i zanimanja.

Odluka .pdf

Stranica 3 od 105