HEP ODS d.o.o., DP Elektra Križ obavještava da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju  biti  privremeno prekinuta isporuka  električne energije:

- dana 02.03.2021. (utorak):

- u vremenu planirano od 08:30 do 09:30 i od 13:00 do 14:00 sati za naselja Lipovec, Ščapovec, Tedrovec, Prečec i Lupoglav.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

.zip

Općina Kloštar Ivanić će u suradnji sa tvrtkom EDUCIRAJME.COM svim zainteresiranim maturantima s područja općine Kloštar Ivanić omogućiti korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme  za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na  aplikaciju kojom dobivaju pristup:

 • Stvarnim ispitima iz prijašnjih godina
 • Svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
 • Interaktivnoj osobnoj statistici
 • Neograničenog korištenja

Ključne karakteristike aplikacije ePriprema jesu sljedeće:

 • Lako korištenje-ispiti u obliku kvizova
 • Svi predmeti-više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi
 • Natjecanje-uspoređivanje rezultata sa ostalim maturantima koji koriste aplikaciju
 • Rezultati-ispis postotka svih riješenih ispita.

 Da bi se aplikacija stavila na korištenje Korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti  da ispunjavanjem obrasca obave prijavu Općini Kloštar Ivanić  za korištenje iste. Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: nacelnik@klostar-ivanic.hr ili osobnom dostavom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, a  najkasnije do 10.03.2021. godine radi omogućavanja  pristupa aplikaciji.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati elektroničkim putem do dana 17.02.2021. g. (SRIJEDA) do 12:00 sati.

 

D n e v n i    r e d:

 

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu i donošenje Zaključka,
 3. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sjednica Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati elektroničkim putem do dana 17.02.2021. g. (srijeda) do 12:00 sat. 

 

D n e v n i    r e d:

 

 1. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2019. godine i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o Izvješću o lokacijama i količinama otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić u 2020. godini i donošenje Zaključka,
 4. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 16.02.2021. g. (UTORAK) s početkom u 08:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu Statuta Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o raspoređivanju dijela sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godina i donošenje Zaključka,
 4. Razno

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koji će se održati elektroničkim putem do dana 17.02.2021. g. (SRIJEDA) do 12:00 sati. 

 

D n e v n i   r e d :

 

1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka

2. Razno.

Kontakt

Osobe za kontakt su Darija Kos Balog, 6009-423 d.kos-balog@zagrebacka-zupanija.hr i Jadranka Dujić Frlan 6009-417, j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr .

Napomena

Prijave se zaprimaju putem sustava e-Prijave, a detaljne informacije o tome nalaze se u uputi za prijavitelje.

Obavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Kloštar Ivanić da se kao odabranom distributeru za proljetnu  sjetvu u 2021. g. radi kreditiranja nabave poljoprivrednog repromaterijala mogu obratiti :

- JAKOPOVIĆ d.o.o., Lipovec Lonjski 4., Kloštar Ivanić

Općina Kloštar Ivanić putem ovlaštenog distributera omogućuje nabavu sjemenskog materijala: kukuruza, ječma, zobi i soje, 

a također i:

 • umjetnih gnojiva i
 • sredstava za zaštitu bilja.

Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.

Potrebne informacije mogu se dobiti na tel:

JAKOPOVIĆ – 2892-515, 2892-200.

Prijašnjih godina je po dva puta godišnje provođena akcija sakupljanja i odvoženja smeća s terena općine Kloštar Ivanić u organizaciji načenika općine Željka Filipovića i komunalne redarke Marije Kušar. Zajedno s vrijednim ljudima iz Mjesnih odbora i drugim poštovateljima čistog prirodnog okruženja u čišćenju su sudjelovali i članovi LD-a Srndać Kloštar Ivanić. 

Godine 2020.- te, zbog korone, izostala su veća okupljanja, pa zajedničke akcije nisu obavljene. Ali, ipak, briga za okoliš u kojem živimo i imamo namjeru mi i naši potomci živjeti nije prestala. Zato je lovačko društvo Srndać sukladno ugovoru s općinom Kloštar Ivanić nastavilo rad na očuvanju prirode na način koji je bio primjeren nastalim zdravstveno-sigurnosnim uvjetima.

Stranica 3 od 141