Obavještavamo građane da će se vršiti raspodjela odjeće i obuće u Kloštar Ivaniću, Pučki dom (prostorije Crvenog križa, iza u dvoru), dana  08.02.2018. godine (četvrtak) u vremenu od 10,00 - 12,00 sati.

Općinski načelnik Željko Filipović pozvan je na svečano potpisivanje ugovora o financiranju za operaciju 7.2.2. "Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta" u provedbi mjere "M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa ruralnom razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., koji će se održati u četvrtak, 08.veljače 2018.g. u 13 sati u kongresnoj dvorani Ministarstva, mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14.

Pozivnica .pdf

Odluka .pdf

Raspisan je natječaj za operaciju 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Iako smo već sa skepsom pratili odmicanje mjeseca siječnja za koji je natječaj najavljen, Agencija za plaćanje je ispoštovala postavljene rokove i jučer raspisala natječaj. Novosti i detalja je mnogo, a u nastavku donosimo pregled ključnih odrednica natječaja koje ne smijete previdjeti želite li uspješno prijaviti projekt. 

Provjerite jeste li prihvatljivi 

Kao što možda već znate, natječaj 6.2.1. namijenjen je poljoprivrednim gospodarstvima koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u sektoru prerade/marketinga/prodaje proizvoda, pružanja usluga, turizma ili tradicijskih i umjetničkih obrta. Svi vi koji već imate rješenje/odobrenje za obavljanje gore spomenutih djelatnosti, ili je ono u postupku izdavanja, na ovome natječaju, nažalost, niste prihvatljivi korisnici, odnosno trebate pričekati ožujak i natječaj 6.4.1.

Uz pokretanje nove djelatnosti, još je nekoliko minimalnih uvjeta kojima kao prijavitelji trebate udovoljiti. Vaše gospodarstvo, ekonomske veličine preko 1.000 EUR, treba biti upisano u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a nositelj OPG-a mora biti upisan u Registar poreznih obveznika i plaćati doprinose po bilo kojoj osnovi najkasnije u trenutku prijave. Od pravnih se osoba zahtijeva da dokažu da su u 2017. godini imali najmanje jednog zaposlenika.

Lokacija vašeg ulaganja mora biti u naselju s najviše 5.000 stanovnika u gradu/općini u kojem je sjedište gospodarstva. Dakle, imate li sjedište u Čakovcu, a želite ulagati u prodaju svojih proizvoda ili turizam u nekom (još nerazvijenom) jadranskom biseru, trebat ćete pronaći druge izvore financiranja. Na koncu, iako vas neće učiniti neprihvatljivim korisnikom, lokacija ulaganja uvelike će uvjetovati i broj bodova koji ćete ostvariti na natječaju (do 20%). Ako je lokacija vašega ulaganja na otoku, u brdsko-planinskom području ili gradu/općini s najnižim indeksom razvijenosti, šanse za prolaz bit će vam znatno veće nego ako ste smješteni u spomenutom središtu Međimurske županije s najvišim indeksom razvijenosti.

Upoznajte se s natječajnim propozicijama

Sada kada znate jeste li prihvatljiv korisnik, vrijeme je za upoznavanje s uvjetima pod kojima Agencija dodjeljuje 375.575 kuna potpore. Prvi zahtjev je imenovanje nositelja nove  djelatnosti. U OPG-u to može biti nositelj ili član, u obrtu (su)vlasnik obrta, a u poduzeću odgovorna osoba. Ta osoba prije kraja projekta te narednih pet godina mora ostati zaposlenik Korisnika, imati plaćene doprinose i živjeti u općini/gradu u kojoj se provodi ulaganje.

Sljedeći uvjet odnosi se na ograničenja iznosa prihvatljivih troškova. To, konkretno, znači da je utvrđeno koliko maksimalno možete potrošiti na pojedine aktivnosti. Tako ćete za izgradnju objekta moći izdvojiti do 5.200kn/m², izgradnju bazena do 3.900kn/m², za opremanje do 1.040kn/m², a za kupnju vozila ili plovila do 150.000 kuna. Iznos troška, dakako, može biti viši od ovih limita, ali se taj ostatak smatra neprihvatljivim pa ćete ga morati samostalno financirati.

Za provedbu projekta predviđeno je maksimalno 36 mjeseci (uz mogućnost produljenja od 12 mjeseci u izvanrednim okolnostima), uz uvjet da provedba mora započeti najkasnije 3 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju. S početkom provedbe moguće je zatražiti i isplatu prvih 187.787 kuna, dok se druga polovina potpore potražuje po provedbi svih aktivnosti. 

Dakle, kao što je najavljeno, novina je mnogo i niz je detalja na koje treba obratiti pozornost već u pripremi projekta. Podnošenje zahtjeva za potporu bit će moguće od 12. ožujka do 23. travnja, što korisnicima ostavlja nešto više od mjesec dana za kvalitetnu pripremu.

 

Više detalja na linku.

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb Istok“ Vlada RH na današnjoj sjednici proglasila je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Projektom RVS Zagreb Istok obuhvaćena je gradnja nove, odnosno, rekonstrukcija postojeće javne vodoopskrbne mreže i pripadajućih objekata na području Dugog Sela, Ivanić-Grada, Svetog Ivana Zeline i Vrbovca te općina Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

„Vladinom odlukom finalizirana je pripremna faza i sada očekujem što skorije raspisivanje natječaja za odabir izvođača radova kako bi krenula i realizacija na terenu. Sama činjenica da će priključak na javni vodoopskrbni sustav biti omogućen za 105.000 stanovnika istočnog dijela županije, najbolje govori o njegovoj važnosti i zahtjevnosti. Naravno, njegova realizacija pridonijet će i gospodarskim aktivnostima, a to će svakako imati pozitivan efekt na zaposlenost i daljnje pozicioniranje Zagrebačke županije kao još privlačnije regije za investiranje“, rekao je župan Stjepan Kožić naglasivši kako je Zagrebačka županija radi potrebe izrade aplikacije za prijavu projekta prva i jedina u Hrvatskoj sva postojeća trgovačka društva, koja na istočnom dijelu Zagrebačke županije obavljaju usluge javne vodoopskrbe i odvodnje spojila u jedno.

Projekt „RVS Zagreb Istok“ će se financirat kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. 

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava političke stranke i birače da je Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić dana 30.01.2018. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić, a za dan provedbe izbora određen je 04. ožujak 2018. godine.

Izbori se provode po Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16), te prema Odluci o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić.

Općinsko izborno povjerenstvo utvrdilo je redoslijed izbornih radnji i tijek rokova.

Temeljem članka 41. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima, političke stranke imaju pravo predložiti članove proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva – po 3 predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i po 3 dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka.

Izbor proširenog sastava provodi Općinsko izborno povjerenstvo, a prijedlozi se dostavljaju do 05. veljače (ponedjeljak) 2018.

Također, političke stranke određuju i članove biračkih odbora koji izravno provode glasovanje na 12 biračkih mjesta: po 2 člana većinske političke stranke, odnosno političke grupacije i po 2 člana oporbene političke stranke sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela - Općinskog vijeća.

Prijedlozi se dostavljaju ovom Povjerenstvu, najkasnije do 16. veljače 2018.

 

Općinsko izborno povjerenstvo imenovati će biračke odbore za sva biračka mjesta najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 21. veljače 2018. godine do 24,00 sata.

Političke stranke i birači  koji su predložili kandidacijsku listu birača imaju također pravo odrediti promatrače koji će pratiti izborni postupak, provedbu izbora, te rad izbornih tijela (članak 118. Zakona o lokalnim izborima), te Općinskom izbornom povjerenstvu podnijeti zahtjev za promatranje izbora.

Politička stranka, odnosno predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača, predlagatelj kandidature kandidata grupe birača ili kandidat grupe birača od dana objave zbirnih lista kandidatura mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora uz koji se podnosi i potvrda političke stranke, odnosno potvrda predlagatelja kandidature kandidata grupe birača ili kandidata grupe birača o svojstvu promatrača i popis promatrača najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 29.01.2018. g. ( PONEDJELJAK ) s početkom u 16:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I. kat., Školska 22.

.pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 30.01.2018. godine (utorak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

.pdf

Nakon uvođenja u posao koje je bilo 10.siječnja 2018.g. i pripremnih radova, rekonstrukcija dijela ulice Čemernica Lonjska krenula je u ponedjeljak 22.siječnja 2018.g.

Promet će se odvijati s propuštanjem na jednoj traci bez zatvaranja ceste. Očekivani završetak radova je 10.travanj 2018.g., uz uvjet da neće biti velikih padalina.

Obavještavamo potencijalne korisnike da 31. siječnja 2018. istječe mogućnost za podnošenje Zahtjeva za potporu za podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.   
Podsjećamo, predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD sustavu i sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ). 
Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi Zahtjev za potporu. Napominjemo da polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su: nepovoljne klimatske prilike, životinjske i biljne bolesti, najezda nametnika, okolišni incidenti i/ili mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije.   
Sve detaljne informacije o provedbi navedene podmjere 17.1. možete pogledati ovdje.  

Stranica 3 od 93