Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država, koji će se održati dana 17.05.2024. g. ( PETAK ) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

  1. Razmatranje prijedloga za dodjelu javnih priznanja po raspisanom Natječaju i utvrđivanje prijedloga Općinskom vijeću za dodjelu javnih priznanja OKI
  2. Razno.