Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17.), na temelju članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18.), članka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br.05/19.), članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 04/18.) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje  komaraca  na području Općine Kloštar Ivanić dana 22. srpnja u večernjim satima.

Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi  permetrina i temefosa.

Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno  djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije  komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta.

Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne  zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

 U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje  komaraca  na području Općine Kloštar Ivanić dana 18. srpnja u večernjim satima.

Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi  permetrina i temefosa.

Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno  djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije  komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta.

Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne  zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

 U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 5. srpnja 2019. godine  Odluku o isplati predujma Općini Kloštar Ivanić iznos od 3.351.600,00 kuna  za projekt iz Natječaja za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« za tip operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  za projekt Rekonstrukcije i dogradnje DV Proljeće

Zahtjev za potporu je podnesen 18. travnja 2017. godine na prvi natječaj za navedenu Mjeru.

Radovi su započeli u srpnju 2017. godine, te završeni u svibnju 2018. godine.

Odluka o dodjeli sredstava je izdana 28. lipnja 2019., te je  5. srpnja 2019.  izdana Odluka o isplati predujma.

Danas 11.07.2019. je izvršena isplata po navedenoj Odluci.

 Kloštranske mažoretkinje sudjelovale su na XVI.  Europskom prvenstvu mažoretkinja koje se od 4. do 7. srpnja održavalo u Zagrebu. U četiri  dana sudjelovalo je ukupno 107 timova iz cijele Europe. Izvedeno je ukupno 700 koreografija, a Kloštranske mažoretkinje predstavile su se sa  6 koreografija,, Juniorke  Kloštranskih mažoretkinja    izborile su 1.mjesto postavši europske prvakinje u mini formaciji flag dok su u mini formaciji štap osvojile 6.mjesto.  

Seniorke  su zauzele odlično  četvrto mjesto u mini formaciji flag dok su u   mini formaciji štap zauzele  10 mjesto 

Naše najmlađe mažoretkinje mini formacije  štap kadeti   u velikoj konkurenciji  zauzele su četrnaesto mjesto.

Obavještavaju se  građani da će se vršiti raspodjela odjeće i obuće u:

 

  1. KRIŽ, Zagrebačka 7 u novom prostoru (prostorije do matičnog ureda), dana  10.07.2019. godine (srijeda) u vremenu od 11,00 - 13,00 sati, i nadalje svake sljedeće srijede

 

  1. IVANIĆ-GRAD, Dom Crvenog križa, Školska bb, 11.07.2019. godine (petak) u vremenu od  09,00 do 11,00 sati

 

  1. KLOŠTAR IVANIĆ, Pučki dom (prostorije Crvenog križa, iza u dvoru), dana  11.07.2019. godine (četvrtak) u vremenu od 15,00 - 17,00 sati

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje  komaraca  na području Općine Kloštar Ivanić dana 09. srpnja u večernjim satima.

Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi  permetrina i temefosa.

Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno  djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije  komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta.

Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne  zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

 U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. 

Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 05.07.2019. godine (petak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za izbor i imenovanja koji će se održati dana 01.07.2019. g. (ponedjeljak) s početkom u 17,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

Stranica 4 od 120