U postupku je izrada geodetskih elaborata za provođenje pravomoćne lokacijske dozvole (Klasa: UP/l-350-05/13-01/110, Urbroj: 531-05-1-14-62, Zagreb, 06.06.2014.), koja je postala pravomoćna s danom 14.08.2014., a čija je valjanost produljena Rješe­njem o produljenju važenja lokacijske dozvole (Klasa: UP/l-350-05/16-01/000126, Urbr: 531-06-1-1-1-16-0005, Zagreb, 19. rujna 2016. godine), ista je ispravljena Rješenjem o ispravku greške lokacijske dozvole (Klasa: UP/l-350-05/18-01/000190, Urbroj: 531-06-1-1-18-0002, Zagreb, 21.11.2018.) te je izmijenjena i dopunjena Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole (Klasa: UP/l-350-05/18-01/000192, Urbroj: 531-06-2-1-19-0012, Zagreb, 15.07.2019., pravomoćnost: 24.09.2019.) u sklopu projekta dogradnje, obnove i izgradnje drugog kolosijeka te izgradnje nove dvokolosiječne pruge Ml03 Dugo Selo - Novska.

Odluka .pdf

Obrazac prijave Općini Kloštar Ivanić .docx

Obrazac dostavite na e-poštu: lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr

Baza podataka zgrada oštećenih od potresa (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja). 

Rok za prijavu štete prema odluci je 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 28.01.2021. g. (ČETVRTAK) s početkom u 18:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

  1. Odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2021. godini temeljem raspisanog natječaja, i donošenje Zaključka,
  2. Razno.

Općina Kloštar Ivanić  i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Kloštar Ivanić  uključena u sustav e-Novorođenče. Ovim Sporazumom Općina Kloštar Ivanić  omogućuje roditeljima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta prilikom prijave rođenja djeteta u nadležnom Matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

Traži se vlasnik psa, uhvaćen u Predavečkoj ulici u Kloštar Ivaniću.

Pas je mazan i razigran, te ima crvenu ogrlicu. Trenutno se nalazi u dvorištu Općine Kloštar Ivanić.

Kontakt na 099/269-9651

Obaviještavamo sve prijavitelje šteta na objektima uzrokovanih nedavnim potresima, da će službenici Općine Kloštar Ivanić prijavljene objekte pregledavati od 22.01.2021. (PETAK).

Vlasnike objekata će se kontaktirati telefonski prije dolaska na lokaciju ukoliko je ostavljen kontakt broj na prijavi štete.

Ostalima će se ostaviti obavijest sa kontakt brojem u poštanskom sandučiću ako neće biti nikoga u objektu, kako bi dogovorili naknadni obilazak, ukoliko nema kontakt broja na prijavi štete.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 18.01.2021. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 11:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

.pdf

Kao i svake godine tako će se i početkom 2021. organizirati akcija prikupljanja i odvoza božićnih drvaca te stoga molimo naše korisnike da svoja božićna drvca odlože pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera), odnosno na mjestima predviđenim prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada.

Prikupljat će  se  odvoziti sa sljedećim planom odvoza koji započinje od ponedjeljka 11. siječnja 2021.g. i to za:

  • Općinu Kloštar Ivanić ………… 11. siječnja
  • Grad Ivanić Grad ……………….12. i 13. siječnja
  • Općinu Križ ……………………. 14. siječnja

Prikupljena božićna drvca će se i ove godine koristiti u ishrani magaraca i na taj način izbjeći odlaganje u tijelo odlagališta ili kompostiranje.

Općina Kloštar Ivanić iz sredstava proračunske pričuve za 2020 godinu je uplatila u jednakim iznosima od 5.000,00 kuna i to gradovima Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica.

Ukupna uplata iznosi 20.000,00 kuna!

Želimo im što brži opravak i mirnu 2021 godinu kao i svima u Republici Hrvatskoj!

Obavještavamo cjenjene korisnike da će odvoz komunalnog otpada koji je bio predviđen za 25.12.2020. u petak  biti 30.12.2020. u srijedu.

Isto tako odvoz komunalnog otpada koji pada na dan 01.01.2021.u petak biti će 07.01.2021. u četvrtak.

Molimo korisnike da pripreme komunalni otpad za odvoz u navedene dane.

Svi navedeni podaci se nalaze i na našem Rasporedu odvoza otpada za 2020.g i 2021.g. koji su korisnicima usluga podijelili uz račune na kućne adrese.

U subotu 02. siječnja 2021. godine neće raditi odlagalište otpada Tarno, reciklažno dvorište Ivanić-Grad i reciklažno dvorište Kloštar Ivanić.

Stranica 4 od 141