Povodom  obilježavanja dana  Svih svetih i Dušnog dana , 31.10.2019. (ČETVRTAK)  s početkom u 11,30 sati  biti će polaganje vijenca na centralnom križu  i paljenje svijeća  na grobovima na  groblju u Kloštru Ivaniću za sve poginule i umrle hrvatske branitelje.

Odbor za branitelje Općine Kloštar Ivanić , zajedno sa udrugama proizašlim iz domovinskog rata  s područja Općine Kloštar Ivanić  i predstavnicima općine , obići će i sva druga groblja na kojima su pokopani poginuli i umrli hrvatski branitelji s područja  općine  dana  30. 10. 2019. (SRIJEDA)

- groblje Stara Marča,  09,30  sati

- groblje Bešlinec,        09,45  sati

- groblje Sobočani ,      10,00  sati

- groblje Caginec,         10,15  sati

 

Obilasku se mogu priključiti svi građani koji to žele. 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 29.10.2019. godine (utorak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat..

Materijali .rar

MISA ZADUŠNICA ZA POGINULE  BRANITELJE 65. SAMOSTALNE  BOJNE ZNG I DRUGIH  POSTROJBI OTOKA IVANIĆ.

Župna crkva Uznesenja BLAŽENE  DJEVICE  MARIJE KLOŠTAR  IVANIĆ, 26. listopada  2019. U 11 sati.

Misu predvodi msgr.Juraj Jezerinac biskup u miru vojnog ordinarijata.

PROTOKOL 27.MISE ZADUŠNICE ZA POGINULE I UMRLE BRANITELJE „OTOKA IVANIĆ“

10,15 do 10,30h

OKUPLJANJE U PARKU HRVATSKIH BRANITELJA U KLOŠTAR IVANIĆU

10,30 sati

POLAGANJE VIJENACA I PALJENJE SVIJEĆA NA SPOMEN OBILJEŽJU BRANITELJA

11,00 sati

POČETAK MISE ZADUŠNICE U ŽUPNOJ CRKVI SV. MARIJE KLOŠTAR IVANIĆ

12,30 sati

POSJET SPOMEN SOBI BRANITELJA

13,00sati

ZAJEDNIČKI DOMJENAK U SALI PUČKOG DOMA

KLOŠTAR IVANIĆ

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 25.10.2019. g. (PETAK) s početkom u 15:00 sati u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1., dvorište pučkog doma Kloštar Ivanić, područni objekt vrtića. 

.pdf

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 23.10.2019. ( srijeda ) s početkom u 18,00 sati u trenutno izmještenim prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.  

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za branitelje, koji će se održati dana 18.10.2019. (PETAK) s početkom u 15:30 sati u prostorijama trenutno izmještenih ureda Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma – područni objekt vrtića.

.pdf

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 15.10.2019. godine, KLASA: 320-01/19-01/02, URBROJ: 238/14-02-19-7, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2019. g.

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za jesensku sjetvu  u 2019. godini, slijedećih kultura:

 • pšenica, ječam, tritikale, zob, djeteline i DTS.

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

3. Iznos kredita: 50.000,00 kn.

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 4.000,00 kn.

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 01.09.2020. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

7. Natjecati se mogu dobavljači – fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

8. Obvezni sadržaj ponude:

 • naziv, adresa, žiro- račun i OIB ponuditelja
 • izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerena kopija)
 • originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama (obrazac)
 • podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
 • potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
 • izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac)
 • izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru,

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac)

-     izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po

      korisnicima OPG-ima (obrazac) 

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje jesenske sjetve u

            2019. godini

 1. Rok za dostavu ponuda: 25.10.2019.g., do 15,00 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić (zbog radova privremeno izmješten ured Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić na Trg Sv. Ivana 1 – dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića).
 2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 25.10.2019. u 15,00 sati u izmještenom uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, Trg Sv. Ivana 1 – dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
 3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 8,00 – 13,00 sati i na tel. 01/2823-104.

Natječaj .pdf

Jedna od najvećih akcija koju Hrvatski Crveni križ provodi od 1973. godine je sabirna akcija “Solidarnost na djelu”. Tradicionalno je u listopadu provode sva društva Hrvatskog Crvenog križa. U akciji se prikupljaju odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra.

Tako i GDCK Ivanić – Grad na svoja tri područja Grad Ivanić – Grad, Općina Kloštar Ivanić i Križ sutra organizira prikupljanje odjeće, obuće, hrane, novaca i drugih materijalnih dobara.

Naša skladišta će biti otvorena i dežurati u Ivanić-Gradu, Školska bb, u vremenu od 13.00 do 16.00 sati, u prostoru CK u Kloštar Ivaniću, Trg Svetog Ivana bb, u vremenu od 15.00 do 18.00 sati, i u prostoru CK u Križu Zagrebačka 8, u vremenu od 15.00 do 18.00 sati

Hvala Vam svima na odazivu

Saziva se sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 14.10.2019. ( ponedjeljak ) s početkom u 18,00 sati u trenutno izmještenim prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.

.pdf

Stranica 4 od 123