O B A V I J E S T 

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić povodom predstojećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor održat će sastanak sa članovima biračkih odbora dana 16.04.2024. godine (utorak) u Pučkom domu Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, u 18:00 sati.

 

Općinsko izborno povjerenstvo