Ministrica Tramišak u Velikoj Gorici uručila ugovore vrijedne 47 milijuna kuna

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/5771/na-prostoru-zagrebacke-zupanije-ugovoreno-europski

Općina Kloštar Ivanić ostvarila je preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 200.000,00 kuna za drugu fazu projekta izgradnje pješačke staze u Ulici kralja Tomislava iz istog natječaja, odnosno iz  javnog poziva za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju.

Preko javnih poziva Zagrebačke županije, Općini Kloštar Ivanić odobreno je sufinanciranje projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati i programa EU za dva projekta: Projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma Kloštar Ivanić u iznosu 98.000,00 kn i za Projekt izgradnje dječjeg igrališta i vježbališta u Parku hrvatskih branitelja u iznosu 34.500,00 kuna.

Također županija je odobrila pokroviteljstvo 18. državne i 23. županijske izložbe autohtone pasmine konja i konjskih zaprega – Kloštar 2021. sa iznosom 30.000,00 kuna

Nakon nekoliko upita stanovnika Općine Kloštar Ivanić, te iskazane zabrinutosti za funkcioniranje općine dok se većina službenika nalazi u samoizolaciji u nastavku vas obavještavamo sa trenutnim aktivnostima u odsustvu službenika.

 • U tijeku su radovi na mjesnom groblju Kloštar Ivanić na izradi novih i sanaciji starih staza, te izgradnji novih grobnih okvira.
 • Sklopljen je Ugovor za produžetak pješačke staze i oborinske odvodnje u ulici Kralja Tomislava u Kloštar Ivaniću (od ul. Josipa Kozarca do ul. Crvenog kipa), te radovi započinju u tijeku ovog mjeseca travnja.
 • Sklopljen je Ugovor za izgradnju dječjeg igrališta i vježbališta u Parku hrvatskih branitelja u Kloštar Ivaniću, kao i za stručni nadzor nad izgradnjom istog. Radovi započinju u ovom mjesecu travnju sukladno projektu, za koji su dobiveni potrebni posebni uvjeti javnopravnih tijela.
 • U tijeku je projektiranje dogradnje i rekonstrukcije zgrade DVD-a Kloštar Ivanić.
 • Sklopljen je Ugovor za održavanje nerazvrstanih cesta, te aktivnosti po njemu započinju u narednom tjednu.
 • Završen je projekt uklanjanja građevine, za objekt starog društvenog doma u Čemernici Lonjskoj na k.č. 192, k.o. Bešlinec, i postupak dobavljanja ponuda će započeti u sljedećem tjednu, i uklanjanje u toku mjeseca svibnja.

Nadzor te upravljanje projektima i radovima u ovom trenutku se vrši elektronskim i telefonskim putem, a po završetku mjera samoizolacije nastavlja uobičajenim putem, bez gubitka vremena i pauziranja radova i projektiranja u međuvremenu.

Uobičajeni radni zadatci se rade od kuće, i za sve upite  i dalje smo na raspolaganju strogo elektronskim putem do završetka mjere samoizolacije.

Jedinstveni upravni odjel od 15.04.2021.g.,u 13:00 zbog mjere samoizolacije radi sa jednim službenikom, te sva komunikacija stranaka mora se obavljati elektronskim putem.

Stranke čiji upit se nužno mora riješiti osobnim dolaskom, moraju se prethodno najaviti na telefon  01 / 2823 109.

KONTAKT PODACI putem kojih možete komunicirati sa svim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela:

 

 

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA:

  Sanela Đura, mag.iur.

email: sanela.djura@klostar-ivanic.hr
 

REFERENT ZA PRIPREMU SJEDNICA:

  Lidija Zubatović

email: lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT:

  Vlatkica šilipetar

email: vlatkica.silipetar@klostar-ivanic.hr

KOMUNALNI REFERENT:

  Lorena Cepetić

email: lorena.cepetic@klostar-ivanic.hr

KOMUNALNI REDAR:

  Marija Kušar

email: marija.kusar@klostar-ivanic.hr

REFERENT ZA KOMUNALNU DJELATNOST I GOSPODARSTVO:

  Dejan Dokmanić

email: dejan.dokmanic@klostar-ivanic.hr

VIŠI REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE:

  Mateja Šviglin

email: mateja.sviglin@klostar-ivanic.hr

LAG "Moslavina" zapošljava 2 stručna suradnika na projektu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Natječaj provodi LAG "Moslavina", te potrebni osnovni stručni uvjeti su:

 • završena visoka stručna sprema
 • poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu, MS Office, Internet.

U obzir dolaze SAMO kandidati sa područa LAG-a Moslavina (Ivanić Grad, Popovača, Garešnica, Čazma, Kutina, Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava, Kloštar Ivanić).

Ostali detalji natječaja nalaze se ovdje.

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana, blagdana optimizma, vjere, nade, ljubavi i obitelji, svim mještanima i mještankama Općine Kloštar Ivanić poručujem da razmišljamo o zajedništvu, miru i svim  ostalim  vrijednostima na kojima želimo graditi sebe i svijet oko nas.

Uskrs je blagdan i poticaj i želja za davanjem sebe drugima, u nadi da ćemo tako spoznati način koji će stvoriti bolji svijet svim ljudima prihvaćajući  toleranciju  kao glavni  preduvjet postizanju toga cilja.

Sretan i blagoslovljen Uskrs svim vjernicima u ime Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog Upravnog odjela ,u želji da ga proslavimo u miru i veselju sa svojim najbližima , šireći mir, ljubav i uzajamno poštovanje.

 

Načelnik Općine Kloštar Ivanić

Željko Filipović

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19“), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/16-10-75, URBROJ: 238-14/78-16-01) i članka 4. st. 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 012-04/15-01-01, URBROJ: 238/14-78-15-01) Upravno vijeće na 31. sjednici održanoj dana­­  25.02.2021. godine donosi

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

u pedagošku godinu 2021./2022. u trajanju od 30 dana

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 • Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi djece predškolskog uzrasta
 • Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu (posebno se naplaćuju: rano učenje stranog jezika, dramsko-scenski program, sportski program)
 • Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2022. napuniti šest godina života)

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 01.04.2021. godine do 30.04.2021. godine* u tajništvu dječjeg vrtića od ponedjeljka do petka od 07:30 do 15:00 sati.

1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

1)             Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)             Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

3)             Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)             Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

5)             Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja

6)             Potvrda o zaposlenosti i radnom vremenu roditelja**

7)             Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu***

2. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primijenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama i prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Roditelji će dobiti šifru pod kojom će njihov zahtjev biti vođen i pod kojom će biti objavljen redoslijed u rezultatima upisa.

3. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 15.05.2021. godine:

v   na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

v   na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

v   slanjem Rješenja o  upisu poštom na adresu podnositelja zahtjeva.

4.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

*temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje podnositelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva

**Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 5)

***Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje (samohrani roditelji), Potvrda o statusu redovnog studenta, Dokaz o zaposlenosti na OPG-u, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece ...

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

 • danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole
 • danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
 • danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine
 • danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze. 

Općina  Kloštar Ivanić i ove je godine uoči Uskršnjih  blagdana izdvojila 15.120,00 kn  

novčanih sredstava  Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić- Grad  za darivanje socijalno ugroženih osoba za ukupno 108 osoba a temeljem Sporazuma o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje socijalno ugroženih osoba.

Sredstva su namijenjena za stare i nemoćne osobe,  djecu  iz socijalno ugroženih obitelji koje su korisnici Zajamčene minimalne naknade, osobe s invaliditetom, korisnici prava na osobnu invalidninu te starije osobe iznad 90 godina.

 • Stare i nemoćne osobe – korisnici ZMN – 9 osoba
 • djeca iz socijalno ugroženih obitelj – korisnici ZMN – 22 osobe
 • osobe s invaliditetom – korisnici prava na osob.inval. – 48 osoba
 • starije osobe iznad 90 godina – 29 osoba.

Uskršnje pakete dijelit će Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić Grad 25. i 26.03.2021. godine

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 15.03.2021.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i    r e d:

 1. Razmatranje zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, utvrđivanje prijedloga za isplatu;
 2. Razno. 

Drage sugrađanke!

 

Život svakoga od nas inspiriran je ljubavlju, potporom i žrtvovanjem žena – naših majki, baka,  supruga, sestara, prijateljica, odgojiteljica, učiteljica, medicinskih djelatnica, suradnica, kćeri, jednim imenom žena.

Vi ste one koje bogatite naše živote i svijet u kojem živimo, zvijezde vodilje svojoj djeci, stoga neka ovaj Dan žena doista bude Vaš praznik.

Zahvaljujući svim ženama na znanju, požrtvovnosti i upornosti kojom pridonose izgradnji boljeg društva, te stvaraju bolje uvjete za kvalitetniji život svih građana, u ime općinskog načelnika, zamjenika načelnika, Općinskog vijeća i  Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić  čestitam Vam Međunarodni dan žena- 8 ožujak.

 

NAČELNIK

OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

ŽELJKO FILIPOVIĆ

Stranica 2 od 141