Na temeljem članka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 49/23) saziva se konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić, koja će se održati  23. svibnja (četvrtak), s početkom u 16:00 sati, u vijećnici Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat

D N E V N I   R E D :   

  1. Izbor predsjednika Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić
  2. Izbor zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić
  3. Pitanja i prijedlozi