Zbog učestalih prijava građana općine Kloštar Ivanić, a sukladno članku 8. Protokola za postupanje prilikom uklanjanja divljači s površina na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području općine Kloštar Ivanić, obavještavamo da je planirano istjerivanje divljači (lisica i čagalj) s područja gdje je Zakonom o lovstvu zabranjena upotreba vatrenog oružja koje će se održati dana 11. veljače 2024. godine na lokacijama Predavec i Vinari s početkom u 9.00 sati. 

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate glavnog lovnika LD „Srnadać“ Kloštar Ivanić, gosp. Dalibor Dovranić 091/9104-970.