Načelnik Općine Kloštar Ivanić potpisao ugovor o sufinanciranju radova i usluga za dječje igralište u područnom objektu vrtića "Ščapovec", u vrijednosti 29.880,00 EUR.

Projekt uređenja dječjeg igrališta sa antistres podlogom sufinancira "Središnji državni ured za demografiju i mlade" unutar razdjela 037, program 4016 "Unaprjeđenje roditeljstva i podrška mladima", aktivnost A934005 "Podrška pristupačnosti kulturnih, sportskih i socijalnih usluga, račun 3632 kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.