Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija održati će se dana 03.10.2022. (ponedjeljak ) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 9.sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 07.09.2022. godine (srijeda), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća.

                                                          D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Utvrđivanje činjenice o podnošenju ostavke na dužnost predsjednika Općinskog vijeća

Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika  i verifikaciji novog vijećnika te donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: Mandatna komisija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA       ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: direktor g. Siniša Halaš

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

 1. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Komisije  za izbor i imenovanja koji će se održati dana 09.06.2022. g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 09.06.2022. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Rasprava o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: ravnateljica DV

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju jedanaeste  odgojne skupine redovnog programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine,

     izvjestitelj: općinski načelnik 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2021. g.,

     Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun 

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja

 1. Razno

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 06.06.2022. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 23.05.2022. g.  (PONEDJELJAK) u 16:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih
država, održati će se dana 06.05.2022. g. ( PETAK ) s početkom u 12:00 sati u
prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22.

Sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država, održati će se dana 15.04.2022. g. ( PETAK ) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) predsjenik Općinskog vijeća

                                                      S A Z I V A 

                          7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

   koja će se održati dana 07.04.2022. godine (četvrtak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1. .pdf

Sjednica Odbora za financije i proračun, održati će se dana 04.04.2022. g. (PONEDJELJAK) u
15:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat. 

.pdf

Stranica 5 od 20