Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 20.02.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

                                                             D n e v n i   r e d :

 

  1. Rasprava o prijedlogu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Razno