Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koji će se održati dana 20.02.2023. g. (PONEDJELJAK) u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.  d

D n e v n i   r e d :

1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka

2. Razno.