Saziv konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić .pdf

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 18.02.2021. godine (četvrtak), s početkom u 17:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća.

D n e v n i  r e d :

 

 • Aktualni sat
 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Statuta Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju dijela sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godina,

      Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o oslobođenju u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu

Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2019. godine i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Odluke,

Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Razno

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se  25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 29.09.2020. godine (utorak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

D n e v n i    r e d :

 • Aktualni sat
 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA

      ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad”

Predlagatelj:općinski načelnik

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktor g. Dario Ferenčaba

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

 1. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

 1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić od siječnja do rujna 2020. godine i donošenje Zaključka.

Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa i uprave za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/2018),

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se  24. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 30.06.2020. godine (utorak), s početkom u 16,00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća.

Saziv .pdf

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18)  saziva se  21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 12.12.2019. godine (četvrtak), s početkom u 17,00 sati - u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.

.pdf

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

Saziv .pdf

Materijali .zip

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 31.01.2019. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Saziv .pdf

Materijali .zip

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 11.10.2018. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Saziv .pdf

Materijali.

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva s 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 28.08.2018. godine (utorak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Saziv .pdf

Materijali .zip

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se  1. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

Saziv .pdf

Materijali .zip

Zapisnici .zip

Stranica 8 od 21