Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 18.02.2021. godine (četvrtak), s početkom u 17:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća.

D n e v n i  r e d :

 

 • Aktualni sat
 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Statuta Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju dijela sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godina,

      Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o oslobođenju u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu

Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2019. godine i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Odluke,

Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Razno