Saziva se 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 16.10.2014. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

( pdf - dokument )
 

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za dodjelu stipendija koji će se održati dana  10.10.2014. ( petak ) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić,I. kat., Školska 22. 

( pdf - dokument )

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost sazvan za 07.10.2014. godine (utorak) u 09,00 sati odgađa se, te će se održati dana 09.10.2014. g. (četvrtak) s početkom u 08,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

( pdf - dokument )

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 06.10.2014. g. ( PONEDJELJAK ) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22.

Dnevni red:

  1. Odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2014. godini temeljem raspisanog natječaja
  2. Informacija o održavanju besplatne radionice o Pravilniku o hrani 
  3. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za financije i Proračun koji će se održati dana 07.10. 2014. g. (utorak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

Dnevni red:

  1. Rasprava o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2014. godine i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o izradi Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu,
  3. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, koji će se održati dana 06.10.2014.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I.kat, Školska 22.

Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka.

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Općina Kloštar Ivanić i nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka.

3. Razno.

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za dodjelu stipendija na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je     pravilnik o stipendiranju  učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument )

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument )

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je odluku o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument )

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je odluku o utvrđivanju javnog isporučitelja vodnih usluga i javne odvodnje na području Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument)

Stranica 11 od 14