Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija održati će se dana 07.11.2022. ( ponedjeljak ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 04.11.2022. g. (PETAK) s početkom u 08:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. 

 

D n e v n i    r e d:

 

 1. Rasprava o prijedlogu Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2023. g. i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godina i donošenje Zaključka,
 3. Razno.

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija održati će se dana 02.11.2022. (srijeda ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

.pdf

Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, održati će se dana
27.10.2022. g. (četvrtak) u 08:15 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija održati će se dana 25.10.2022. ( utorak ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

.pdf

Sastanak Odbora za branitelje, održati će se dana 21.10.2022.( PETAK ) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat, Školska 22.

.pdf

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 19.10.2022. godine (srijeda), s početkom u 16,30 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća.

                                                          D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine i donošenje Zaključka,

     Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Proljeće,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine,

     Izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje:
 1. I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

                 predlagatelj: općinski načelnik

           c) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u

               2022. g.,

               predlagatelj: općinski načelnik

           d) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2022. g.,

               predlagatelj: općinski načelnik

           e) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2022. g.,

         predlagatelj: općinski načelnik

           f) I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.

                g.,

          predlagatelj: općinski načelnik

     g)  I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i    

          projekcije za 2023. i 2024. g.,   

          predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za parcelaciju zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić radi prodaje,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju društvenog doma u naselju Ščapovec i njegovu prenamjenu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o  I. izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje finaciranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 11.10.2022. g.  (UTORAK) u 17:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

D n e v n i   r e d :

 1. Rasprava o polugodišnjem izvještaju izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine i donošenje Zaključka,
 4.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,
 2. I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,
 3. I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i

obrazovanju u 2022. g.,

           e) I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba u 2022. g.,

           f) I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u 2022. g.,

     g) I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. g.,

     h) I. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i   

          projekcije za 2023. i 2024. g.,   

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d. i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanu teksta javnog natječaja za prodaju i donošenja Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za parcelaciju zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić radi prodaje i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju društvenog doma u naselju Ščapovec i njegovu prenamjenu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o I. Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje finaciranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati dana 11.10.2022. g. (UTORAK) s početkom u 15:15 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat. 

D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanu teksta javnog natječaja za prodaju i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za parcelaciju zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić radi prodaje i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju društvenog doma u naselju Ščapovec i njegovu prenamjenu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i donošenje Zaključka,
 7. Razno.

Sastanak Socijalnog vijeća održati će se dana 05.10.2022.g. (SRIJEDA) s početkom u 15:30
sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Stranica 4 od 20