Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 21.08.2023.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 

  1. Rasprava o I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2023. godini i donošenje Zaključka;
  2. Razmatranje zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, utvrđivanje prijedloga za isplatu;
  3. Razno.