Sastanak Socijalnog vijeća  održati će se dana 25.04.2024.g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

                                                        D n e v n i    r e d:

 

  1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2023. g. i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2024. godini i donošenje Zaključka;
  3. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  4. Razmatranje zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći i utvrđivanje prijedloga za isplatu;
  5. Razno