Sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova  održati će se dana 29.04.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 16:00 sat, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat. 

 

                                                  D n e v n i    r e d:

1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

     a) Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine

         Kloštar Ivanić za 2023. g.,

    b) Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

        Kloštar Ivanić u 2023. g.,

    c) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

    izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,

    d) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

    a)  I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. g.,

    b)  I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. g.,

3. Rasprava o prijedlogu ogranka Matice Hrvatske Kloštar Ivanić za imenovanje Trga Matice

    Hrvatske i donošenje Zaključka,

4. Rasprava o Pismu namjere EKO-FLOR PLUS d.o.o. za rekonstrukciju ceste i donošenje

    Zaključka,

5. Razno.