Sjednica Odbora za financije i proračun  održati će se dana 29.04.2024. g.  (PONEDJELJAK) u 18:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje srpanj –prosinac 2023. godine i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

     a) Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine

               Kloštar Ivanić za 2023. g.,

           b) Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

               Kloštar Ivanić u 2023. g.,

           c) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za       

               2023. g.,

          d) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za

              2023. g.,

          e) Izvješću o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2023. g.,

          f) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2023. g. i

          g) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2023. g.

          h) Izvješću o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa prodaje, prodaje izravnom

              pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  

              poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar

              Ivanić za 2023. godinu,

          i) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

             izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,

          j) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,

             izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar

Ivanić za 2024. g.,

 1. I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

      Kloštar Ivanić u 2024. g.,

 1. I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2024. godini,
 2. I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2024. godini,
 3. I. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. g., 
 4. I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu,

 

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o sufinanciranju nabave vozila za hitnu medicinsku pomoć za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Ispostava Ivanić-Grad,
 2.  Rasprava o prijedlogu Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d. i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o suglasnosti za sklapanje dodatka/izmjene Ugovora između Gradske knjižnice Ivanić-Grad i Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 5. Razno.