Sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država,  održati će se dana 29.04.2024. g.

( PONEDJELJAK ) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat., Školska 22. 

 

D n e v n i    r e d:

 

 

  1. Rasprava o raspisivanju natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i donošenje Zaključka,
  2. Razno.