Sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država, održati  će se dana 04.04.2024. g. ( ČETVRTAK ) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat., Školska 22. 

D n e v n i    r e d:

  1. Razmatranje prijedloga za izmjenu i dopunu Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Razno.