Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, održati će se dana 11.04.2024. g. (ČETVRTAK) u 9:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i   r e d :

 

  1. Razmatranje zahtjeva za dodjelu sredstava pomoći za sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život nastale uslijed olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine,
  2. Razno.