Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 11.06.2024. godine (UTORAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

  1. Aktualni sat
  2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja

  1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanu teksta javnog natječaja za prodaju,

predlagatelj: općinski načelnik

  1. Rasprava o Izvješću o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2023. godinu i  donošenje zaključka

Predlagatelj: općinski načelnik

  1. Razno