1. Otvara se postupak savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2023.-2030.g.

2. Savjetovanje s javnošću trajat će od 02. travnja do 03. svibnja 2024. godine. 

3. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije, udruge, odnosno cjelokupna javnost da u postupku savjetovanja o Nacrtu Plana razvoja dostave prijedloge i primjedbe.

4. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani na Obrascu za sudjelovanje s imenom i prezimenom podnositelja i u roku dostavljeni na mail: [email protected]

5. Jedinstveni upravni odjel će u skladu s dostavljenim primjedbama i sugestijama sa savjetovanja napraviti analizu, pripremiti i dostaviti Izvještaj o provedenoj raspravi, objaviti ga do 20. svibnja 2024. godine.

6. Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu za 2024. godinu.

Nacrt sa pripadajućom dokumentacijom .zip