U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08 i 136/12).

Upravni odjel započeti će u mjesecu listopadu 2014. godine potrebne radnje za izradu Proračuna za 2015. godinu te projekciju Proračuna za 2016. i 2017. godinu.

   Molimo da se pri izradi svog financijskog plana rukovodite uputama Ministarstva

Financija koje će biti objavljene na internet stranici www.mfin.hr Lokalni proračuni –

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za

razdoblje 2015 – 2017. godine.

 

( pdf - dokument )