Na temelju članaka 6. i 16. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i 15/15) i članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici dana 24.09.2015. donijelo je I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2015.-2017.godine.

.pdf