Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.siječnja 2017.g. do 31. prosinca 2017.g.

.pdf