1. Prijedlog Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014. g. i prijedlog projekcije Proračuna za razdoblje 2015. i 2016. god. (pdf - dokument)
  2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014.god. (pdf - dokument)
  3. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014.god. (pdf. - dokument)
  4. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014. god. (pdf - dokument)
  5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2014. god. (pdf - dokument)
  6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2014. god. (pdf - dokument)
  7. Prijedlog Programa socijalnih potreba u 2014. god. (pdf - dokument)
  8. Prijedlog Programa javnih potreba  u poljoprivredi OKI u 2014. god. (pdf - dokument)
  9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014. god. (pdf - dokument)