Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić odobrava kratkoročno zaduživanje Općine Kloštar Ivanić uzimanjem kratkoročnog kredita  po principu  dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu za redovno poslovanje Općine Kloštar Ivanić u iznosu 1.500.000,00 kn (slovima:milijunpetstotisuća kuna) kod Privredne banke Zagreb d.d.

( pdf - dokument )