Temeljem članka 1. st. 4. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11,86/12 i 94/13) te članaka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.11.2014. predlaže Program javnih potreba u sportu u 2015.g.

( pdf - dokument )