Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj  dana 27.11.2014. godine donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015.g.

.pdf