Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09., 79/09.,49/11, 144/12 i 147/14), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 32. sjednici dana 03.11.2016. godine donijelo je Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017.g.

.pdf