Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 33. sjednici održanoj dana 20.12.2016. godine donijelo je Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić.

.pdf