Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97 i 174/04), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 44. i 46. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13 i 33/14), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je Odluku o osnivanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode i imenovanju članova.

.pdf